Bovärstiderna tar sommaruppehåll!

 

Under 13 juni till och med 6 augusti kommer bovärden inte att vara på plats utan Länsgården Fastigheter hänvisar all felanmälan i första hand till hemsidan, www.lansgarden.se alternativt på telefon 019 -277 24 00.

Vid Akuta fel utanför kontorstid  ring SOS Alarm 019- 18 61 10