Byggstart av nytt vård- och omsorgsboende i Askersund

Den 7 november startade bygget av ett nytt vård- och omsorgsboende i Askersund. genom en "avbockning" av Andreas Svahn, regionråd och Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Askersund. Avbockning är en modell som Askersunds kommun använder sig av istället för ett "första spadtag". Det nya boendet beräknas stå klart under 2020 och kommer att innehålla 98 lägenheter fördelat på 96 enrumslägenheter och 2 tvårumslägenheter.

Andreas Svahn och Per Eriksson