Ett förtydligande angående översyn/försäljning av fastigheter

Länsgården Fastigheter AB har fått i uppdrag av Region Örebro län att göra en översyn/utredning på en eventuell försäljning av tre fastigheter i syfte att öka fokusering på grunduppdraget samt att frigöra kapital för kommande investeringar.

Läs mer härPDF