Hyror klara för 2017

Höjning 0,9 % i Örebro och 0,95 % i Karlskoga

Den 1 april 2017 höjs hyrorna med 0,9 % i Örebro och med 0,95 % i Karlskoga efter en överenskommelse med Hyresgästföreningen. Även i de möblerade bostäderna blir höjningen 0,9 % från 1 april.