Kulturrundan

Kulturrundan är ett samarbete mellan Örebro kommun och ett flertal kulturaktörer som medverkar ideellt med varierande kulturarrangemang. Länsgårdens samlingssal på Ängen kommer under våren 2017 vara en av mötesplatserna för seniorer i kommunen.

Under hösten har Kulturrundan gästat oss i vår samlingslokal Landbotorpsallén 17 D vid 5 tillfällen. Programmen har varit varierande med dans, berättelser sång och musik och varit mycket uppskattade. Vi har haft mellan 20-30 besökare vid varje tillfälle och de flesta är våra seniorer som bor i huset. Bilderna är från 30/11 då Kulturskolan var på besök och framförde ett julprogram.

Kulturrundan
Kulturrundan 1