Problem att ringa till Länsgården

Just nu är det svårt att komma fram på telefon till Länsgården Fastigheter AB. Det är störningar hos Tele2 över hela landet. Vi vet inte när felet kan vara åtgärdat så vänligen kontakta oss via mejl på

info@lansgarden.se