Renovering av Örebro Teater

Länsgården Fastigheter AB utför renovering av fasaden på Örebro Teater. I samband med detta rivs balkongen då denna var i dåligt skick. Entrédörrarna samt trappan flyttas in till huslivet och fastigheten återställs till sitt ursprungliga utseende. Fastigheten har mycket högt kulturvärde vilket innebär att förändring och underhåll ska göras varsamt. Arbetet som utförs sker i samråd med stadsantikvarie på Örebro kommun samt med Länstyrelsen.

Rivning av balkong Länsteatern