God service och rimlig avkastning

  • Länsgården omsätter närmare 136 mkr om året.
  • Bolaget har som målsättning att förena god service, omtanke och trygghet för våra hyresgäster med en rimlig avkastning.
  • Överskottet går till utveckling och konsolidering av bolaget samt för utdelning till vår ägare.


Årsredovisningar

Årsredovisning 2019PDF

Årsredovisning 2018PDF

Årsredovisning 2017PDF

Årsredovisning 2016PDF

Årsredovisning 2015PDF

Årsredovisning 2014PDF

Årsredovisning 2013PDF