Så jobbar vi

Bolaget jobbar huvudsakligen inom tre affärsområden:

  • Lokaler för vård och omsorg
  • Boenden för särskilda behov
  • Lokaler för kommersiell verksamhet

Vår personal består av fastighetstekniker, projektledare, fastighetsförvaltare, administratörer samt ledning. Vi är 25 anställda på Länsgården.


Organisationsschema

Styrelse och företagsledning

Ordinarie styrelseledamöter
Rose-Marie Frebran (KD), ordförande
Martin Ejnrydh (S), vice ordförande
Kerstin Bergström Persson (S)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Håkan Kangert (M)
Bo Ammer (SD)
Staffan Werme (L)

Ersättare
Stefan Eriksson (S)
Sebastian Cehlin (M)

Styrelsesekreterare
Maria Pisoni Sundahl

Företagsledning
Camilla Petersen, VD
Maria Pisoni Sundahl, Ekonomi- och personalchef
Magnus Uhlin, Bygg- och utvecklingschef
Mats Strömberg, Fastighetschef