Gillershöjden 17

Beläget i en parkliknande miljö strax söder om centrum.

 

Fastighetsbeteckning

Gillershöjden 17:1, 17:8, 18:1

Fastighetstyp

Äldreboende, vårdcentral, ambulansstation

Adress

Gillersvägen 20

Läge

Ca 500 m söder om Hällefors centrum

Antal byggnader

8 st

Byggnadsår

1956, -74, -92

Ombyggnadsår

1995, 1999–2008/-09

Bostäder

1 983 kvm

Lokaler

3 879 kvm

Summa

5 862 kvm

Tomtareal

21 783 kvm