Våra värdegrunder

Värdeskapande

På Länsgården arbetar vi för att maximera kundnyttan och för att ta till vara våra ägares intressen genom att eftersträva ett värdeskapande i vårt dagliga arbete.

Engagemang

Vi som arbetar på Länsgården visar engagemang i vårt arbete genom att verka för bra relationer såväl internt som externt.

Respekt

Att vi som arbetar på Länsgården visar respekt i vårt arbete.

Kompetens

På Länsgården använder vi våra förmågor på bästa sätt genom att tillämpa såväl kunskaper som färdigheter.

Ansvarsfull

Vi är ansvarsfulla i vårt agerande såväl i stort som i smått.