Ängen - ett hälsans hus

Våren/sommaren 2011 öppnade Ängen, ett nytt modernt centrum för hälsa, vård och omsorg.

Samverkan ska genomsyra Ängen

Ängen byggdes vid bostadsområdet Ladugårdsängen i sydöstra Örebro. Det var ett samarbete mellan Region Örebro, Örebro kommun och Länsgården fastigheter. Samverkan och hälsa skulle genomsyra såväl verksamhet som byggnader vid Ängen.

Vårdcentral

Ängens vårdcentral är en modern och välutrustad vårdcentral med distriktsläkarmottagning, distrikts- sköterskemottagning, laboratorium, mödrahälsovård, barnhälsovård, kurator/psykolog och sjukgymnastik.
Vårdcentralen drivs av Regionen. Vid Regionens vårdcentraler finns stor samlad erfarenhet och kunskap. Förutom basutbudet för en vårdcentral finns det en egenvårdshörna. Där har patienterna möjlighet att till exempel väga sig och mäta sitt blodtryck själva. Barnavårdscentralen och kommunens familjecentral ligger vägg i vägg och har ett nära samarbete.

Familjecentral

Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och barn. Här kan man leka tillsammans, träffa andra familjer, få stöd och delta i gruppaktiviteter. På familjecentralen finns pedagog, kurator, BVC-sköterska och barnmorska. Verksamheten är öppen för alla och man behöver inte anmäla sig.

Minnesmottagning

På Ängen öppnade Örebros läns första minnesmottagning. Minnesmottagningen är en öppen mottagning dit man kan vända sig för en första kontakt om man har funderingar om egna eller en anhörigs ”minnesproblem”. Mottagningen har tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut, anhörigstödjare och läkare.
På minnesmottagningen ska man få råd, stöd och vägledning till rätt hjälp. Det kan handla om allt från samtalsstöd, olika former av anhörigstöd och insatser från hemvården. På så sätt ökar möjligheten till att tidigare upptäcka demenssjukdomar och tidigt kunna ge stöd till patienter och deras anhöriga.

Dagrehabilitering

På Ängen finns en dagrehabilitering som främst riktar sig mot äldre personer som bor hemma i den egna bostaden och har ett behov av förbättrad funktions- och aktivitetsförmåga. Det finns 10 platser per dag, måndag till fredag. Personalen på dagrehabiliteringen består av arbetsterapeut och omvårdnadspersonal.


Särskilt boende för äldre

Den som är äldre och har omfattande behov av vård och omsorg kan efter ansökan beviljas plats på ett så kallat särskilt boende. Det särskilda boendet erbjuder individuellt anpassat stöd och det finns personal på plats dygnet runt. Man får ett eget hyreskontrakt och möblerar lägenheten själv, med undantag av säng som redan finns i bostaden. På Ängen finns det  56 lägenheter på cirka 35 kvm, fördelade på fyra våningsplan.

Gruppbostad för personer med funktionsnedsättning

Gruppbostaden på Ängen består av 7 lägenheter med gemensamma utrymmen som ger möjlighet till samvaro. Här bor personer med funktionsnedsättning som har behov av personalstöd, men det är en permanent bostad och alla har ett eget hyreskontrakt.

Hemvård

Om du får svårt att klara ditt vardagliga liv har kommunen ansvar för att du får den service och omsorg du behöver för att du ska kunna bo kvar hemma. För det arbetet finns en omfattande hemvårdsorganisation med omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Hemvårdspersonalen inom den östra delen av centrala Örebro har sin hemvist på Ängen.

Seniorlägenheter

Med seniorbostäder menas bostäder som är till för äldre. Målsättningen med dessa bostäder är att erbjuda människor ett boende som är utformat efter deras önskemål och behov av trivsel och trygghet.
Tanken är att anpassa boendet så att möjligheten att bo kvar även ska finnas när förutsättningarna i livet förändras. Bostäderna har en generös takhöjd med känsla för rymd och badrummen är extra rymliga. I huset finns samlingssal med köksenhet och hobbyutrymme. Det finns även tillgång till gästlägenhet för att underlätta boendet för besökande.