Nytt vård- och omsorgsboende i Kumla

Nytt bygge av vård-och omsorgsboende kommer att påbörjas runt den 1 juni då Kungsgården kommer att rivas i etapper. Det nya boendet kommer att få namnet Kunsparken och beräknas stå färdigt i februari 2023. Då startar den andra etappen, ny vårdventral och folktandvård. Läs mer härPDF