Vi utvecklar boenden för hyresgästernas individuella behov

Anpassat boende eller vanliga hyresrätter

  • Seniorboende
  • Vård och omsorgsboende
  • Gruppboende för särskilda behov
  • Korttidsboende för privat och offentlig sektor
  • Centrala eller naturnära boenden
  • Studentboende