Lokaler för vård och omsorg

Det mångåriga och nära samarbetet med Region Örebro län har gett Länsgården en unik kunskap och erfarenhet. Vi skapar trygga, flexibla och attraktiva byggnader, miljöer och boenden för:

  • Äldre
  • Sjuka
  • Funktionsnedsatta

Gemensamt för vårt samarbete är att skapa hus med värme, vänskap och vård.