Med plats för olika behov

Länsgårdens lokaler inrymmer allt från förskola till butikslokaler. Av bolagets 800 bostäder hyrs tre fjärdedelar ut till boende med särskilda behov så som seniorboende, äldreboende, gruppboende och möblerat korttids­boende. Länsgården har bostäder och lokaler i hela länet.