Behandling av personuppgifter (GDPR)

I maj 2018 började den nya dataskyddslagen GDPR gälla inom EU. GDPR – General Data Protection Regulation – ersätter vår svenska personuppgiftslagen (PUL). Den nya lagen sätter ännu större fokus på medborgarnas integritet, vilket vi på Länsgården Fastigheter AB både välkomnar och kommer att efterleva. Vi kommer även i fortsättningen att behandla våra kunders personuppgifter med största försiktighet. Med nya GDPR ökar kraven på oss när vi hanterar dina personuppgifter, likaså ökar dina rättigheter att ta del av vår information om dig. Därför har vi på Länsgården Fastigheter AB kompletterat våra regler kring personuppgifter med en integritetspolicy, för att relationen med våra kunder ska bli så trygg och säker som möjligt.

För att läsa Länsgården Fastigheter AB:s integritetspolicy, klicka här (pdf).