Allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Utlämnande av allmänna handlingar

Om du vill begära att Länsgården ska lämna ut allmänna handlingar mejlar du din beställning med de handlingar du önskar till (info@lansgarden.se)

I din begäran behöver du ange följande så tydlig du kan:

  • Vilka allmänna handlingar du begär ut

  • Format (papperskopior eller digitalt

  • Leveranssätt (Kopior av allmänna handlingar kan levereras på olika sätt, t.ex. mejl, post eller avhämtning i receptionen på Länsgårdens kontor)

  • Hur du vill betala eventuell avgift

Avgifter

Avgifterna för allmänna handlingar regleras av Avgiftsförordningen (1992:191). Avgift betalas genom faktura eller Swish.

Avgift tas ut för beställningar som omfattar mer än 9 sidor. Avgiften är 60kr för den 10:e sidan och därefter 6kr per sida. Önskas en avskrift, e-post eller bestyrkt kopia får man betala för den tid det tar att hantera handlingen och lägsta summan är 125 kr för 15 minuter.

Det är gratis med allmänna handlingar till andra myndigheter, så som kommuner och statliga myndigheter, och även för massmedia i rimlig omfattning, om det krävs för att dessa ska kunna göra sitt jobb.

Vid leverans via post tillkommer kostnad för porto alternativt postförskott.