Allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Utlämnande av allmänna handlingar

Om du vill begära att Länsgården ska lämna ut allmänna handlingar mejlar du din beställning med de handlingar du önskar till (info@lansgarden.se)

I din begäran behöver du ange följande så tydlig du kan:

  • Vilka allmänna handlingar du begär ut

  • Format (papperskopior eller digitalt

  • Leveranssätt (Kopior av allmänna handlingar kan levereras på olika sätt, t.ex. mejl, post eller avhämtning i receptionen på Länsgårdens kontor)

  • Hur du vill betala eventuell avgift

Avgifter

Avgifterna för allmänna handlingar regleras av Avgiftsförordningen (1992:191). Avgift betalas genom faktura eller Swish.

Avgift tas ut för beställningar som omfattar mer än 9 sidor. Avgiften är 50kr för den 10:e sidan och därefter 2kr per sida.

Det är gratis med allmänna handlingar till andra myndigheter, så som kommuner och statliga myndigheter, och även för massmedia i rimlig omfattning, om det krävs för att dessa ska kunna göra sitt jobb.

Vid leverans via post tillkommer kostnad för porto alternativt postförskott.