Upphandling

I vår verksamhet har vi behov av många olika typer av leverantörer och tjänster.

Länsgården köpter årligen varor, tjänster samt entreprenader för cirka xx kr. De flesta inköp sker enligt beställning eller avrop via så kallade ramavtal eller årsavtal.

Länsgården lyder under Lagen om Offentlig Upphandling den klassiska sektorn. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Det innebär att det finns tvingande regler som företaget måste följa vid upphandlingar.

Krav på anbudslämnare

Vi vill att våra samarbetspartners ska vara föredömen vad gäller miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.

Anbudsgivaren ska ha tillräcklig erfarenhet att genomföra de uppdrag vi handlar upp.

En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta i upphandlingar. Våra aktuella upphandlingar annonseras därför elektroniskt via Tendsign. Där kan anbudsgivare registrera sig kostnadsfritt och sedan ladda ner förfrågningsunderlaget.

Lagkrav på e-faktura vid upphandling

Länsgårdens upphandlade leverantörer måste skicka e-faktura. PDF godkäns inte. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

I juni 2018 antog Riksdagen lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.