Dags för första spadtaget till Skebäcks vård- och omsorgsboende

Nyligen invigdes etapp ett, och nu är det dags för etapp två. Tisdag den 25 juni klockan 10.00 tas första spadtaget till Skebäcks nya vård- och omsorgsboende.
– Vi är väldigt glada för att vi nu kan påbörja projektet som ska ge Örebros äldre 104 fina platser på Skebäcks nya vård- och omsorgsboende, säger Anna-Lena Fredin, projektutvecklare på Länsgården.

Skebäcks nya vårdkvarter byggs i två etapper. Etapp ett – som framför allt består av en ny vårdcentral på hela 4 000 kvadratmeter i tre plan – invigdes alldeles nyligen. I etapp 1 har även Örebro kommun fått ett nytt tillagningskök.

104 nya platser till Örebro kommuns äldre invånare

Nu har rivningsarbetena påbörjats för att bereda plats för nästa etapp, då ett helt nytt vård- och omsorgsboende ska byggas.
– Vi bygger ihop vårdcentralen med det nya vård- och omsorgsboendet och skapar ett helt nytt vårdkvarter i Skebäck, där Region Örebro län och Örebro kommun kommer att kunna arbeta sida vid sida, berättar Anna-Lena Fredin.

I etapp 2 byggs alltså ett nytt vård- och omsorgsboende – med 100 lägenheter och 104 platser i tre till fyra plan. Vård- och omsorgsboendet kommer att drivas av Örebro kommun.

Större möjligheter till samverkan mellan region och kommun

En grundtanke med projektet i Skebäck har varit att bidra till en större samverkan mellan regionen och kommunen. När allt står färdigt kommer det gå att nå de olika verksamheterna inomhus, eftersom byggnaderna sitter ihop och delar trapphus.
– Byggnaden är utformad så att det långsiktigt även ska vara möjligt att samnyttja ytor mellan verksamheterna, till exempel konferensrum. Det kommer dessutom vara väldigt enkelt för läkare, sjuksköterskor och annan personal att röra sig mellan de olika verksamheterna, förklarar Anna-Lena Fredin.

I höst öppnar en restaurang i huset, som i ett första skede vänder sig till 65-plussare i området, men som när etapp två är klar även ska vara tillgänglig för all personal i huset. Under fastigheten finns ett parkeringshus. Och i höst flyttar även en Jourmottagningen in i fastigheten, som tar vid när vårdcentralen är stängd på vardagar och helger.
– Jourmottagningen är ett bra exempel på hur man kan nyttja de fina lokalerna ytterligare och mer effektivt, säger Anna-Lena Fredin.

Hela projektet ska stå klart vintern 2026/2027

Om allt går som det ska kommer hela projektet stå färdigt under vintern 2026/2027.
– Vi räknar med att kunna påbörja markarbeten före semestern och sedan reser vi stommen omkring årsskiftet. Eftersom vi bygger med prefabricerade väggar och bjälklag kommer det synas ganska direkt, berättar Anna-Lena Fredin.


FAKTA: Skebäcks nya vårdkvarter
Skebäcks vårdcentral drivs av Region Örebro län. Skebäcks nya vård- och omsorgsboende kommer att drivas av Örebro kommun. Fastighetsägare och projektutvecklare är Länsgården Fastigheter AB och totalentreprenör för projektet är NCC AB.