Dags för inflyttning på Gillersgården i Hällefors

Det nya vård- och omsorgsboendet Gillersgården i Hällefors är invigt. Nu påbörjas inflyttningen av tre avdelningar till de nya lokalerna.

– Det nya vård- och omsorgsboendet betyder jättemycket för oss som kommun. Det är ett stort lyft för de äldre som ska bo där, men också för personalens arbetsmiljö, säger Susanne Grundström, kommunfullmäktiges ordförande i Hällefors kommun och en av invigningstalarna.

Hällefors nya vård- och omsorgsboende Gillersgården består av 36 lägenheter, fördelade på tre avdelningar. Efter sommaren flyttar även ett korttidsboende in på en fjärde avdelning. I botten av fastigheten finns sedan tidigare en vårdcentral.

– Det känns jätteskönt att vi äntligen har kommit så långt att det har blivit dags att flytta in, säger Karolina Björk, enhetschef på det nya vård- och omsorgsboendet Gillersgården.

Länsgården äger fastigheten och har fungerat som byggherre för projektet med Gillersgården.

– Vi är glada att projektet är i hamn, så att boende och personal kan få tillgång till moderna och väl anpassade lokaler för sin verksamhet, säger Camilla Petersen, VD för Länsgården.

Större hemkänsla och bättre arbetsmiljö

För de äldre som i dag bor på nya Björkhaga innebär det nya boendet en klar förbättring.

– De nya lokalerna är anpassade för att vara lugnande, och man trivs verkligen när man kliver in där. Både ljusinsläppet, de behagliga färgerna och ljuddämpningen bidrar till den känslan, säger Karolina Björk.

Det nya vård- och omsorgsboendet innebär även ett lyft för personalens arbetsmiljö.

– Vi har varit noga med att involvera personalen i processen. Nu får vi betydligt bättre anpassade lokaler för verksamheten och fina personalutrymmen, säger Karolina Björk.

Erfarenheter från prisbelönt boende

Länsgården tog så sent som i höstas emot det prestigefyllda vårdbyggnadspriset för vård- och omsorgsboendet Smedsgården i Askersund. I juryns motivering lyftes bland annat den goda hemkänslan fram. Det är något som har varit viktigt även i projektet med Gillersgården.

– Jag tycker vi har fått till en hemliknande miljö även här. Vi har tagit med oss erfarenheterna från andra projekt för att skapa en bra boendemiljö för de äldre i Hällefors kommun, säger Anna-Lena Fredin, projektutvecklare för Gillesgården på Länsgården.

Uppskattad modell – inte minst för mindre kommuner

Länsgårdens affärsmodell bygger på att kommunen hyr lokalerna av Länsgården, och att kommunen i sin tur hyr ut platser till de boende efter sedvanlig biståndsbedömning.

– Vi är väldigt nöjda med den här lösningen, som innebär att vi inte behöver bygga själva och göra den stora investeringen som ett sådant här projekt innebär. För en liten kommun som Hällefors betyder det jättemycket, säger Susanne Grundström.

Länsgården märker ett allt större intresse för modellen ute i länets kommuner.

– Vi märker att vår kompetens och erfarenhet efterfrågas, inte minst i mindre kommuner. Behoven av platser är stora ute i kommunerna och där kan Länsgården spela en viktig roll för att fler ska få tillgång till moderna vård- och omsorgsboenden, säger Camilla Petersen.

Förberett för välfärdsteknik

De nya lokalerna är förberedda för en implementering av allehanda välfärdsteknik, som ska underlätta vardagen för såväl boende som personal. Redan från start kommer vård- och omsorgsboendet vara försett med ett nyckelfritt system, vilket bidrar till en större trygghet och frihet för både boende, personal och anhöriga.

– Många av de som bor hos oss har någon form av demenssjukdom. Nu kommer de kunna röra sig mer fritt med hjälp av sin tagg, vilket förstås ökar välbefinnandet. Om någon skulle ta sig utanför fastigheten får personalen ett larm och kan agera, berättar Karolina Björk.

Vårdcentral bidrar till god och nära vård

I och med flytten till Gillersgården kommer de boende ha en större närhet till vårdcentralen i Hällefors. Det är en viktig del i det stora omställningsarbete som pågår, som syftar till att skapa en god och nära vård, förklarar Karolina Björk.

– Nu kommer vi bara behöva ta hissen ner till vårdcentralen och det underlättar samarbetet. Så det är en klar fördel för de boende på Gillersgården, säger hon.