Fina resultat och stort engagemang i Länsgårdens kundundersökning

Nio av tio hyresgäster trivs bra i sina lägenheter. Och hela 88 procent av hyresgästerna skulle rekommendera Länsgården till andra. Det har dessutom blivit betydligt enklare att felanmäla. Det är några av resultaten från Länsgårdens stora kundundersökning, som genomfördes under hösten.
– Kundundersökningen och kommentarerna vi får in i den ger oss ett väldigt bra underlag för vårt fortsatta utvecklingsarbete, berättar Inga-lille Atterling, förvaltningschef på Länsgården.

Under september och oktober månad har Länsgården genomfört en stor kundundersökning – både bland privata hyresgäster och lokalhyresgäster. Länsgården har tagit hjälp av företaget Marknadskraft för att genomföra undersökningen. Hyresgästerna har bland annat fått svara på frågor om hemsidan, bemötandet från Länsgårdens personal, underhållet, inflyttningen och utemiljön. Och en hel del andra saker.

– Det är en stor bredd av mätpunkter, som ger oss ett väldigt bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete, berättar Inga-lille Atterling.

Fler nöjda hyresgäster nu än för två år sedan

Nu är resultaten från undersökningen klart, och det visar att hyresgästerna uppskattar Länsgården som hyresvärd. Hela 88 procent av hyresgästerna skulle rekommendera Länsgården till andra. Jämfört med den senaste kundundersökningen från 2021 förbättras siffrorna på såväl bostads- som lokalsidan.

Resultaten sammanfattas i ett så kallat nöjd-kund-index (NKI), där skalan löper från 0 till 100. På lokalsidan landar Länsgårdens NKI på 83, en höjning från 75 vid den senaste mätningen. På bostadssidan hamnar NKI på 86 för Länsgården, en höjning från 83 vid den senaste mätningen.

Resultaten från undersökningarna gör Inga-lille Atterling både stolt och glad.

– Allt över 80 är väldigt bra i de här sammanhangen, så vi är väldigt nöjda med våra resultat, säger hon.

Enklare att felanmäla och snabbare responstid

Höjningen sedan 2021 sker inte av en slump, berättar Inga-lille, utan kommer som ett resultat av ett målmedvetet arbete med att utveckla Länsgårdens verksamhet.

– Vi har tittat på tidigare undersökningar för att ta reda på var vi har behövt sätta in åtgärder. I undersökningarna får vi veta var vi brister, och vi får dessutom svaren redovisade per fastighet, så att vi kan sätta in åtgärder där de behövs som bäst, förklarar Inga-lille.

Den mätpunkt som har förbättrats mest sedan senaste kundundersökningen handlar om felanmälningar via hemsidan. Bland lokalhyresgästerna svarar hela 87 procent att de tycker att ”…felanmälan via mina sidor fungerar bra”. Vid undersökningen för två år sedan var det i stället 72 procent som tyckte att felanmälan via mina sidor fungerade bra. En förbättring med 15 procentenheter således.

– Vi har gjort det enklare att felanmäla och lanserat en helt ny hemsida som underlättar för hyresgästerna. Vi har dessutom fått ner responstiden på felanmälningar. Det syns tydligt i undersökningen att allt det här är saker som våra hyresgäster uppskattar, säger Inga-lille.

Kreativt bokningsförslag gav Sven en fri hyra

Genom kundundersökningen får Länsgården även in en rad kreativa förslag till förbättringar från hyresgästerna.

– Kommentarerna vi får in är väldigt viktiga för oss och vi tar dem på stort allvar. Den här gången har vi fått in väldigt många kommentarer. Bland dem finns en hel del bra förslag till förbättringar som vi kan genomföra, säger Inga-lille.

Bland förslagen på förbättringar från de privata hyresgästerna har Länsgården utsett en vinnare, där det attraktiva priset var en hyresfri månad. Vinnare blev hyresgästen Sven, som nu kan se fram emot att slippa betala hyran för januari månad.

Sven kom med ett kreativt förslag på hur det ska bli enklare att boka olika utrymmen i Länsgårdens fastigheter: ”Att ha en Länsgården app för sina hyresgäster där man kan boka, om – avboka tvättstugan. Gästlägenheten och samlingslokalen.”

Resultaten leder till en ny åtgärdsplan

Inga-lille Atterling menar att de fina siffrorna i kundundersökningen är hennes kollegors förtjänst, som har jobbat hårt med att utveckla Länsgårdens drift, uthyrning, kundtjänst och förvaltning.

– Jag är stolt över det arbete vi har gjort under de två senaste åren. Nu har vi fått ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt, konstaterar hon.

Strategin framåt handlar framför allt om att bibehålla de fina resultaten, och om möjligt förbättra ytterligare. Det fortsatta utvecklingsarbetet har redan påbörjats, berättar Inga-lille. Till grund för den fortsatta utvecklingen ligger resultaten från kundundersökningen.

– Vi håller som bäst på att gå igenom alla mätpunkter och kommentarer för att vi ska kunna ta fram en åtgärdsplan utifrån resultaten från kundundersökningen. Vårt fokus är på att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet, så att våra hyresgäster ska trivas hos oss.