Försäljning av fastighet

Bakgrunden till försäljningen är att Länsgården Fastigheter AB har i uppdrag av vår ägare Region Örebro län att sälja en del av vårt fastighetsbestånd. Fastigheten planeras att avyttras under 2021. Det här är en lång process och i dagsläget kan vi inte säga när försäljningen sker. Du kommer att få mer information inför bytet av hyresvärd.