Länsgården önskar God Jul och Gott Nytt År!

Med ett bidrag till Nyckelfonden vid Universitetssjukhuset önskar vi på Länsgården alla våra hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Om Nyckelfonden

Nyckelfonden bedriver livsviktig forskning. Nyckelfonden delar ut pengar till medicinsk forskning i Örebro län. Forskning som bidrar till ett friskare liv och som du och dina nära tidigt får nytta av. Men utan bidrag ingen forskning. Här spelar vi alla en avgörande roll.

Sedan Nyckelfonden grundades 1989 har de delat ut över 200 miljoner kronor till forskning i Örebro län. Forskningen bedrivs inom en rad olika områden, till exempel hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes, demens och psykisk ohälsa – eller där den behövs just nu.

https://nyckelfonden.regionorebrolan.se