Länsgården bygger ännu ett vård- och omsorgsboende i Hällefors

I veckan stod det klart. Kommunfullmäktige i Hällefors beslutade att anlita Länsgården för att bygga ytterligare ett vård- och omsorgsboende.
– Det känns jätteroligt att få förtroendet att bygga ännu ett vård- och omsorgsboende i Hällefors. Det kommer förhoppningsvis bli ett lyft för hela kommunen, säger Länsgårdens projektutvecklare Marie Villman.

Ja, nu är det klart. Länsgården har fått förtroende att bygga ännu ett vård- och omsorgsboende i Hällefors: etapp två av Gillersgården. Det nya boendet kommer bestå av totalt 48 lägenheter, samt verksamhetslokaler och lokaler för dagvård och dagrehabilitering. Allt beräknas stå klart vid årsskiftet 2026–2027.
– Tidplanen är fortfarande preliminär, men så ser den ut just nu, säger Marie Villman.

”Vi har höga ambitioner i Hällefors”

Det nya boendet byggs i enlighet med Länsgårdens prisbelönta koncept, där de hemlika miljöerna är en viktig utgångspunkt.
– Vårt fokus är framför allt på de personer som ska bo på vård- och omsorgsboendet. Vi skapar förutsättningar för att de äldre ska kunna bo i en hemlik miljö och känna sig hemma.

Både arkitektur, färgsättning och materialval ska bidra till att skapa hemkänsla på det nya boendet, enligt Marie Villman.
– Vår önskan är att det här ska bli ett boende som de äldre faktiskt vill flytta till, inte bara något som de måste flytta till på grund av ålder eller sjukdom.

Glesbygdskommuner som Hällefors får ofta finna sig i att bli lite styvmoderligt behandlade. Men ambitionerna för Hällefors nya vård- och omsorgsboende är precis lika höga som om det skulle byggas inne i centrala Örebro, försäkrar Marie.
– Vi sänker inte ambitionerna för att vi bygger i Hällefors, utan vill att de äldre där ska ha samma fina boendemiljö som våra andra hyresgäster i länet. För oss är det ett fint uppdrag att få vara med och utveckla Hällefors kommun.

Stor skillnad för personalen på nya boendet

Personalen kommer uppleva ett lyft i och med de nya lokalerna, tror Marie Villman.
– De får ordentliga personalutrymmen och rejäla omklädningsrum. Allt blir mer ändamålsenligt. Det kommer bli en stor skillnad mot hur det ser ut i dag.

Etapp två av Nya Gillersgården ska byggas i direkt anslutning till vårdcentralen och det tidigare vård- och omsorgsboendet, som invigdes 2022. Även dessa fastigheter ägs av Länsgården. Den nya byggnaden kommer vara i tegel, precis som de omgivande husen.
– Men vi har valt en lite grön-beige färg, för att det ska bryta av lite mot de röda husen runtomkring, förklarar Marie Villman.

Varje projekt har sina unika förutsättningar, ochdet påverkar innehållet i projekten. Vintervädret i de norra länsdelarna är ett exempel.
– Eftersom vi vet att snön ligger lite längre i Hällefors än i de södra länsdelarna kommer vi satsa på markvärme i alla entréer. Det blir lite krångligare för oss som ska förvalta fastigheten, men vi tror att det kommer underlätta för de som ska använda fastigheten.

Med kommunens bästa för ögonen

En sak som Marie Villman hoppas ska ha en positiv påverkan på hela Hällefors kommun är den nya samlingssalen, med plats för 70–80 personer.
– Vår förhoppning är att den fina samlingssalen ska bli till nytta för många olika sammanhang i kommunen, säger hon.

Marie Villman menar att Länsgården alltid har kommunens bästa för ögonen i sina projekt, och att det är smått unikt för en fastighetsägare.
– Vi skulle till exempel se det som ett nederlag om en kommun skulle behöva höja skatten för att finansiera ett vård- och omsorgsboende. Men så tror jag långt ifrån alla fastighetsägare och byggentreprenörer resonerar.

För Länsgården är det en självklarhet att försöka få till bra ekonomiska kalkyler i projekten.
– Vi har en väldigt bra kalkyl i grunden. Och sedan hittar vi smartare lösningar hela tiden, vilket gör att den ekonomiska kalkylen förbättras. Det är små saker här och där som tillsammans gör stor skillnad för den enskilda kommunen.

”Styrkebesked att Länsgården får förnyat förtroende”

Marie Villman gläds åt att Hällefors väljer att anlita Länsgården ytterligare en gång. Och hon tar det som ett tecken på att Länsgården har ett unikt och attraktivt koncept.
– För Länsgården är det ett styrkebesked att en kommun väljer att anlita oss igen, och att det dessutom finns en bred politisk enighet bakom projektet. Det visar att kommunen är nöjd med Länsgårdens arbete och det stärker oss framöver.