Länsgården deltar i forskningsprojekt från KTH om smittspridning

Buildings Post Corona är forskningsprojektet från Kungliga Tekniska Högskolan som ska ta reda på hur fastighetsägare och andra kan minska smittspridning vid framtida pandemier. Länsgården finns med i projektet, och har precis välkomnat en doktorand som ska studera ventilationens påverkan på smittspridning.
– Vi vill gärna bidra till forskning och utveckling på det här området, så att inomhusmiljön på landets vård- och omsorgsboenden blir ännu tryggare, säger Erik Eklund, som finns med i referensgruppen för forskningsprojektet.

Världen kommer med stor sannolikhet tvingas gå igenom fler viruspandemier under de kommande årtiondena. Gemensamt för virussjukdomar är att de främst sprids i inomhusmiljöer. Så hur kan bygg- och fastighetssektorn arbeta för att minimera risken för smittspridning inomhus – till exempel i händelse av en pandemi?

Frågan har aktualiserats i kölvattnet av Coronapandemin. Ett brett forskningsprojekt, som utgår från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, har nu startats upp för att söka svar på denna och liknande frågor.

Länsgården finns med i referensgruppen för Buildings Post Corona. Erik Eklund är Länsgårdens kontaktperson i forskningsprojektet.
– Syftet med projektet är att undersöka hur vi tillsammans kan bli bättre på att minska smittspridning i olika typer av fastigheter, och framför allt i samband med pandemier.

”Länsgården tillför något unikt i forskningsprojektet”

I forskningsgruppen ingår förutom KTH även Chalmers Tekniska Högskola, Lunds universitet och Umeå universitet. I referensgruppen finns ett antal större aktörer inom fastighetsbranschen med. Däribland Boverket, Fastighetsägarna, Akademiska Hus och Swedish Ventilation. Och så Länsgården då.
– Vi är en förhållandevis liten aktör i det här sammanhanget, och vi är väldigt hedrade över att vi fick frågan om att vara med i det här sammanhanget. Men jag uppfattar det som att vi tillför något unikt i projektet, säger Erik Eklund.

Länsgårdens unika bidrag handlar framför allt om erfarenheterna av att såväl konstruera som att upprätthålla en god inomhusmiljö på vård- och omsorgsboenden.
– De ville ha med någon fastighetsägare från just vård- och omsorgssektorn. Under Coronapandemin uppdagades ju stora problem med smittspridningen just inom äldreomsorgen, så där tillför vi på Länsgården viktiga perspektiv.

Doktorand ska studera ventilationens påverkan

En central fråga i forskningsprojektet handlar om hur fastighetsutvecklare ska konstruera och använda ventilationssystem för att minska riskerna för smittspridning, men med bibehållen energieffektivitet och fortsatt låg klimatpåverkan.
– Vår förhoppning är att vi tillsammans med forskarlaget ska komma fram till hur vi kan bidra till en säkrare inomhusmiljö utifrån ett smittspridningsperspektiv, och då med fokus på ventilation, förklarar Erik Eklund.

Som en del av forskningsprojektet besökte en delegation från KTH Länsgården i början av året. Då genomfördes även ett studiebesök på Länsgårdens vård- och omsorgsboende Blomsterängen i Hallsberg.
– I samband med besöket fick vi på Länsgården även frågan om att ta emot en doktorand, som ville genomföra en del studier på våra vård- och omsorgsboenden, berättar Erik Eklund.

Doktoranden från KTH är nu i full gång med sin forskning.
– Tanken är att han ska sätta upp modeller för att simulera luftrörelser i våra vård- och omsorgsboenden, förklarar Erik Eklund.

”Förfinar vårt koncept och bidrar till samhällsnytta”

För Länsgårdens del finns ett dubbelt syfte med att delta i forskningsprojektet. Erik Eklund hoppas att Länsgården ska kunna dra nytta av forskningsprojektet i utvecklingen av framtida vård- och omsorgsboenden.
– Vi har jobbat mycket med att utveckla våra byggprojekt. Kan vi förfina konceptet ytterligare, och få med oss det här perspektivet också tror vi att kvaliteten på våra fastigheter ökar, säger han.

Men framför allt hoppas Erik Eklund att Länsgården ska kunna bidra med viktiga perspektiv i forskningsprojektet Buildings Post Corona, som leder till att smittspridning kan förhindras.
– Vi vill vara en viktig spelare i samhällsutvecklingen och det här är ett meningsfullt uttryck för vårt samhällsengagemang. Vi vill gärna bidra till forskning och utveckling på det här området, så att inomhusmiljön på landets vård- och omsorgsboenden blir ännu tryggare.


Läs mer om Buildings Post Corona: https://www.buildingspostcorona.se/