”Lokalerna ger de äldre ett friare och mer aktivt liv”

Kan arkitektur och välfärdsteknik bidra till ett friare och mer aktivt liv för äldre? Enligt verksamhetschefen Clary Starck och enhetschefen Malin Carlos på Hallsbergs kommun är det faktiskt så.

– Lokalerna på Blomsterängen ger oss helt nya förutsättningar att möta de äldres unika behov, berättar de.

I veckan har de första hyresgästerna flyttat in på Blomsterängen, det nya vård- och omsorgsboendet i Hallsberg.

Många av de som bor på ett vård- och omsorgsboende har någon form av demenssjukdom. För andra ligger tyngdpunkten mer på somatiska – det vill säga kroppsliga – sjukdomar, som kan handla om allt från hjärt-/kärlsjukdomar till diabetes eller nedsatt rörlighet. Ibland handlar det snarare om en kombination av demens och somatiska problem.

Välfärdstekniken ger en helt annan frihet

För många äldre med sådan sjukdomsproblematik är det lätt att friheten blir kringskuren. Men Blomsterängen ger de boende möjlighet till större frihet och ett mer aktivt liv. Den smarta välfärdstekniken är en av orsakerna till de nya möjligheterna.

– Vi kan programmera trygghetslarmet, så att en boende själv kan ta sig ut till gångstråken med hjälp av sin tagg och ändå inte riskera att de tar sig ut ur fastigheten. Tidigare har de varit helt beroende av att någon från personalen går med, berättar Malin Carlos, enhetschef på Blomsterängen.

”De äldre måste kunna ha roligt och vara aktiva”

De nya aktivitetsrummen bidrar också på ett positivt sätt i sammanhanget.

– Det är viktigt att de boende får ha roligt och kan fortsätta göra saker som de tycker om. Nu kommer vi ha möjlighet att ta med några personer i taget från sina enheter och ordna roliga aktiviteter för dem, förklarar Malin Carlos.

”Nu kan vi möta de äldres unika behov”

Lokalerna på Blomsterängen – med mindre enheter, öppna kök och bra sociala ytor – ger verksamheten möjlighet att kunna jobba mer personcentrerat, berättar Clary Starck, verksamhetschef för äldreomsorgen i Hallsbergs kommun.

– Byggnaden ger personalen helt andra möjligheter att lära känna varje person utifrån deras unika förutsättningar, så att vi kan möta alla de olika behov som kan finnas i vardagen.

”Blomsterängen har vi skapat tillsammans”

Både Clary Starck och Malin Carlos har uppskattat samarbetet med Länsgården. Det fina resultatet ser de som ett kvitto på en god dialog under flera år.

– Blomsterängen har vi verkligen skapat tillsammans. Länsgården har varit ett bra stöd sedan första början, utifrån sin kompetens och erfarenhet. Vi har känt att de har varit lyhörda för våra önskemål och resultatet är verkligen i toppklass.