Ministerbesök på Smedsgården i Askersund

I torsdags fick Länsgårdens prisbelönta vård- och omsorgsboende i Askersund – Smedsgården – ministerbesök. I ett möte med representanter från Länsgården fick socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi veta mer om både Smedsgården och om Länsgårdens unika affärsmodell.

– Vi märker att intresset för Länsgårdens sätt att bygga vård- och omsorgsboenden är stort, ända upp på regeringsnivå. Vi har något unikt, som väcker nyfikenhet bland både politiker och andra, säger Länsgårdens VD Camilla Petersen.

Det var dukat till fest på torsdagen, när socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin besökte det prisbelönta vård- och omsorgsboendet Smedsgården i Askersund.

Ministern och partisekreteraren fick bland annat dricka kaffe och prata en stund med de boende på Smedsgården. I ett särskilt möte med representanter från Länsgården fick de veta mer om Smedsgården och om Länsgårdens unika sätt att bygga vård- och omsorgsboenden.

I sitt anförande berättade Länsgårdens VD Camilla Petersen om hur Länsgården arbetar med att implementera användarvänlig teknik i sina vård- och omsorgsboenden, samt hur detta påverkar boende, personal och anhöriga.

– Vi utvecklar och implementerar alltid teknik med verksamhetens och de boendes bästa för ögonen, sa hon bland annat.

Camilla Petersen berättade även om hur Länsgårdens unika affärsmodell, som går ut på att Länsgården bygger och förvaltar fastigheter för vård- och omsorgsboenden som kommunerna sedan hyr.

– För mindre kommuner betyder det mycket ur ett ekonomiskt perspektiv, eftersom vård- och omsorgsboenden annars utgör stora investeringar för den enskilda kommunen, förklarade Camilla Petersen.

Den kompetens och erfarenhet som finns på Länsgården är till stor hjälp för länets kommuner när de ska bygga vård- och omsorgsboenden, menade Camilla Petersen.

– En mindre kommun har ofta inte den kompetens som krävs för att bygga framtidssäkrade vård- och omsorgsboenden med moderna tekniska lösningar.

Camilla Petersen poängterade att Länsgården är med och skapar samhällsnytta. Inte minst i sin roll som brygga mellan regionen och länets kommuner.

– Eftersom vi är regionägda kan vi vara en viktig brygga mellan regionen och kommunerna och bidra till större samverkan, till exempel genom att bygga kommunala vård- och omsorgsboenden i anslutning till regionägda vårdcentraler.

Vid mötet medverkade även Marie Villman från Länsgården, som berättade om hur Länsgården arbetar för att skapa hemlika miljöer för de boende. Hon berättade även om projektet med Smedsgården och om det vårdbyggnadspris som projektet fått. Även Rolf Karlsson, tidigare medarbetare på Länsgården, fanns med vid mötet och berättade om hur Länsgården arbetar med att implementera välfärdsteknik i sina fastigheter.