Så har Länsgårdens energiförbrukning minskat med 36 procent

Smart teknik och en genomtänkt filosofi. Det är grunden till att Länsgården har kunnat minska energianvändningen på sina fastigheter med hela 36 procent, enligt Länsgårdens teknikansvarige, Mats Strömberg.
– Styrsystemen spar ingen energi i sig men smarta funktioner och realtidsmätning av energiflöden gör att vi har bra koll på läget och snabbt kan vidta energibesparande åtgärder, säger han.

Under perioden 2008 – 2023 har Länsgården minskat energiförbrukningen på sina fastigheter med drygt 36 procent. Det gör att Örebro läns energi- och klimatmål fram till 2030 redan är uppnått. Vad är det som har gjort att energiförbrukningen har kunnat minska så kraftigt?

Mats Strömberg har arbetat på Länsgården i tio år. Först som driftchef, och på senare år som teknikansvarig, där han bland annat har projektlett miljöcertifieringen av Länsgårdens fastighet på Ängen. Energifrågorna ligger honom varmt om hjärtat.
– Jag har jobbat med energisystem i olika former sedan jag gick ut skolan. Energifrågorna genomsyrar så mycket och påverkar både miljö och ekonomi, så de är väldigt viktiga för både oss på Länsgården och för samhället i stort, konstaterar han.

Länsgårdens filosofi är grunden till framgångarna

Han refererar till ”Länsgården-filosofin” för att beskriva vad som är grunden till ett framgångsrikt arbete med energifrågorna. Och han använder värmesystemet som exempel.
– Den grundläggande tanken handlar om att styra mot måltemperaturer, och sedan låta alla system anpassas efter detta – hela vägen tillbaka till den värmeproducerande källan.

Historiskt sett har många fastighetsägare börjat i den andra ändan av systemet. Det har inneburit stora energiförluster, som kostar både pengar och miljö.
– Man har skickat ut en viss fjärrvärmetemperatur, som sedan landar i en rumstemperatur. Om det sedan blir för varmt ute i fastigheten vädras överskottsvärmen ut. Det säger sig självt att det inte är ett energieffektivt sätt att arbeta på, förklarar Mats Strömberg.

Ett bra styrsystem är nödvändigt

För att kunna reglera värmen och styra mot måltemperaturer ute i fastigheterna krävs enligt Mats Strömberg ett bra styrsystem.
– Styrsystemen spar ingen energi i sig, men de gör att vi har bra koll på läget och snabbt kan vidta energibesparande åtgärder.

Länsgårdens fastigheter är utrustade med ett stort antal givare som känner av temperaturer, och som i sin tur är uppkopplade mot styrsystemet.
– Det minskar även behovet av inspektioner. Vi använder oss av många mätpunkter, som var och en har en inverkan på värme och ventilationssystem. Det är en form av ”AI-teknik” som gör att vi inte är personberoende, förklarar Mats Strömberg.

Miljöcertifiering ställer krav på energianvändningen

Alla Länsgårdens nya fastigheter är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Silver. För att miljöcertifiera en fastighet måste all el som köps in vara miljömärkt och fjärrvärmen får inte produceras med några fossila bränslen. Miljöcertifieringen innebär även att det finns krav på att fastighetsägaren ska ha koll på sina energiflöden.
– Vi mäter väldigt mycket för att ta reda på vart den energi vi köper tar vägen. Och för att upptäcka energitjuvar sätter vi larmgränser på vissa nivåer. När förbrukningen passerar en viss nivå får vi larm så att vi snabbt kan sätta in åtgärder, berättar Mats Strömberg.

Benchmarking och visualisering är en morot

Länsgården jämför förbrukningen mellan olika fastigheter, genom att analysera statistik och nyckeltal. Benchmarkingen mellan fastigheter är en hjälp i arbetet med att hitta potentiella energibesparingar.
– Om till exempel samma sorts ventilationsaggregat drar fem procent mer energi på en fastighet i jämförelse med en annan kan vi behöva undersöka mer noggrant vad skillnaderna beror på, förklarar Mats Strömberg.

Genom att visualisera energianvändningen skapas dessutom en morot för Länsgårdens tekniker att hitta energitjuvar.
– Om jag från en dag till en annan kan se att energianvändningen har minskat med tio procent blir jag motiverad att hitta fler sådana besparingar.

Samtidigt som snabba åtgärder mot energitjuvar är viktiga är det angeläget att tänka igenom varje förändring. Sol, vind och utomhustemperatur kan lätt rubba balansen i systemet. Då är det viktigt att ha lite is i magen.
– Vi jobbar efter en fyra-ögon-princip. Om en inställning ska ändras kan man inte göra det själv, utan det kräver två andra ögon. Samarbetet mellan olika tekniker är väldigt viktigt, säger Mats Strömberg.

Svårare att sänka energiförbrukningen för lokaler

Mats Strömberg känner en stolthet över att Länsgården har kunnat sänka sin energiförbrukning så kraftigt. Att den absoluta majoriteten av Länsgårdens fastighetsbestånd utgörs av lokaler gör bedriften ännu större, menar han.
– På lokalsidan är det mycket svårare att sänka energiförbrukningen än på bostadssidan. Det finns inte lika mycket lågt hängande frukt att plocka.

Han förklarar skillnaden mellan bostäder och lokaler med ett ”belysande” exempel.
– När vi byter ytterbelysning till mer energisnåla lampor minskar energianvändningen för ytterbelysningen med 75 procent. Men den andel som ytterbelysningen utgör av den totala elanvändningen är väldigt liten på lokalsidan, till skillnad från på bostadssidan där ytterbelysning kan utgöra en väldigt stor andel av fastighetsägarens elförbrukning.


FAKTA: Så mycket har Länsgårdens energiförbrukning minskat 2008–2023

Total minskning (el, värme och vatten): 36,6%

El: 45,5% (från 67,5 till 36,8 kWh/m2)

Värme: 34,8% (från 117,3 till 76,5 kWh/m2)

Vatten: 29,6% (från 708,3 till 498,8 l/m2)


Från Örebro läns energi- och klimatpolitiska program 2021 – 2025:

Mål för bebyggelse

År 2030 har byggnaders energianvändning per areaenhet i genomsnitt minskat med 30 procent, och till år 2045 med 45 procent, jämfört med år 2008.

Indikator: Total temperaturkorrigerad energianvändning i byggnader per uppvärmd areaenhet (kWh/m2).