Samarbetet i fokus när Kungsparken invigdes

Samarbete var ordet på allas läppar när det nya vård- och omsorgsboendet Kungsparken invigdes i Kumla på fredagen.

– Ett stort tack för ett bra samarbete hittills, och för ett ännu bättre samarbete i framtiden, både till Länsgården, Kumla kommun och alla involverade, sade regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) i sitt invigningstal.

Det var dukat till fest på Kungsparken på fredagen. Snittar och något bubbligt att dricka stod uppdukat i köket på en av vård- och omsorgsboendets enheter. På plats fanns representanter från såväl Kumla kommun, som Region Örebro län och Länsgården. Men också en stor samling inbjudna gäster.

”Ett vård- och omsorgsboende i framkant”

Samtliga talare lyfte fram betydelsen av ett gott samarbete i processen bakom Kungsparken. Länsgårdens VD, Camilla Petersen, höll samman invigningen, och berättade att hon var både glad och stolt över att äntligen vara framme vid öppnandet av Kungsparken.

– Vi kan med stolthet säga att Kungsparken har alla de kvaliteter som ett modernt vård- och omsorgsboende i framkant ska ha, sade hon i sitt inledande anförande.

Gott samarbete och bra diskussioner

Kommunstyrelsens ordförande i Kumla kommun, Andreas Brorsson (S), var först ut av invigningstalarna. Han riktade ett särskilt tack till fastighetsägaren och projektutvecklaren Länsgården.

– Från Kumla kommun vill vi rikta ett stort tack till Länsgården för ett väldigt gott samarbete och många bra diskussioner under de här åren.

Men också regionens representanter och medarbetarna på Kumla kommun omnämndes av Andreas Brorsson.

– Regionen och alla medarbetare inom Kumla kommun har tillsammans jobbat på ett fantastiskt sätt för att det här ska bli verklighet och för att vi alldeles snart ska kunna ta emot de första boende på nya Kungsparken.

”Otroligt viktigt för Kumla som tillväxtkommun”

Andreas Brorsson betonade särskilt den betydelse det nya vård- och omsorgsboendet har för Kumla kommun.

– Kumla är en tillväxtkommun, och därför är det här otroligt viktigt. Vi har en hög ambitionsnivå om att växa och bli fler. Vi har en översiktsplan som säger 28 000 invånare år 2040 och då måste vi även producera fler boendeplatser för våra äldre.

Kommunalrådet fortsatte:

– Det här innebär dessutom en välbehövlig utökning med 36 platser, även om vi inte kommer fylla alla platser direkt, men då har vi lite marginal för framtiden.

Andreas Brorsson menade även att Kungsparken var viktigt för att attrahera personal till Kumla kommun.

– Vi tror att det här vård- och omsorgsboendet, som verkligen är i toppklass, gör att vi blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Stolt ägare till Länsgården – och delägare till en bra process

Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) var näst på tur att invigningstala. Han inledde med att berätta att han fanns på plats som representant för en stolt ägare – det vill säga Region Örebro län – till Länsgården.

– Jag är inte bara här som en stolt ägare till Länsgården, utan i ännu högre grad som stolt delägare i en process som handlar om att skapa framtidens vård och omsorg.

Andreas Svahn lyfte fram de utmaningar som samhället står inför på vård- och omsorgsområdet.

– Det är oerhört positivt att människor lever längre, men vi vet också att behovet av vård och omsorg ökar de sista åren i livet. Då behöver samhället stå rustat, och vi behöver ha medarbetare som är redo att ta jobben inom vård och omsorg.

Möjligheten till bra vård och omsorg stavas samarbete

Mitt i den stora utmaningen finns det möjligheter, menade regionrådet. Och möjligheterna stavas just samarbete, förklarade han.

– Möjligheten ligger i ett ökat och förbättrat samarbete mellan många aktörer, inte minst mellan kommunerna och regionerna. Vi har ett gemensamt ansvar för vård och omsorg för alla invånare, och inte minst för de äldre invånarna i kommunerna. Det här är ett typexempel på ett sådant samarbete.

Andreas Svahn var även glad över den kommande etappen, då bland annat en ny vårdcentral ska byggas i anslutning till Kungsparken.

– Vi tar snart nästa steg i samarbetet och bygger en helt ny, modern vårdcentral som också ska klara morgondagens utmaningar. Nyckeln till att klara framtidens utmaningar tror jag handlar om att hålla ihop vårdcentralsverksamheten och det kommunala vård- och omsorgsuppdraget.

Regionstyrelsens ordförande avslutade med ett tack för både befintligt och kommande samarbete.

– Ett stort tack för ett bra samarbete hittills, och för ett ännu bättre samarbete i framtiden, både till Länsgården, Kumla kommun och alla involverade.

”Det här är Länsgårdens viktigaste uppdrag”

Länsgårdens styrelseordförande, Rose-Marie Frebran (KD), fick möjlighet att runda av invigningstalen. Hon talade sig varm för Länsgårdens uppdrag.

– Att möta behovet av fler vård- och omsorgsboenden i länets kommuner är kanske det allra viktigaste uppdraget som Länsgården har. Att i dag få inviga Kungsparken, med 126 fina och funktionella lägenheter för äldre, är fantastiskt roligt. Jag är stolt över det här fina projektet, sade hon.

Även Rose-Marie Frebran betonade vikten av ett gott samarbete.

– I det fina uppdraget Länsgården har, och som vi genomför i flera av länets kommuner, så samarbetar vi. Samarbete är en väldigt viktig ingrediens för att kunna fullfölja det här viktiga kärnuppdraget som Länsgården har.

Och hon fortsatte:

– Vi fokuserar, kraftsamlar och bygger kompetens inom det här området så vi håller på att bli unika. Vi är redan bra, men vi bygger hela tiden på med ny erfarenhet som gör att vi blir bättre och bättre.

”Kommunerna kan känna sig trygga med Länsgården”

Rose-Marie Frebran lyfte även fram den trygghet som Länsgården skapar för kommunerna.

– Vi är långsiktiga och uthålliga, och det är tryggt för kommunerna att teckna långa avtal på 25 år med oss på Länsgården. En kommun som samarbetar med Länsgården behöver inte vara rädd för plötsliga överraskningar. Vi kommer aldrig sälja ut ett vård- och omsorgsboende till någon utländsk riskkapitalist. Länsgården kommer stå kvar som ägare och ställa upp i alla väder.

Efter invigningstalen var det dags att officiellt inviga Kungsparkens vård- och omsorgsboende.

Med hjälp av varsin sax klippte Andreas Brorsson, Andreas Svahn och Rose-Marie Frebran tillsammans det blågula bandet, varpå Länsgårdens VD, Camilla Petersen förklarade Kungsparken invigt.

Vill du veta mer om Kungsparken?

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vård- och omsorgsboendet Kungsparken.