Spännande resa – från parkeringsplats till ny finalplats

Allt började på en parkeringsplats i Karlskoga. En höstdag 2015 mötte Länsgårdens VD Camilla Petersen två arkitekter och presenterade embryot till det numera prisbelönta konceptet för vård- och omsorgsboenden. Nu är Länsgården återigen en av två finalister i kampen om Vårdbyggnadspriset.

När jag ser tillbaka på Länsgårdens resa de senaste åtta åren får jag nypa mig i armen, säger Camilla.

När Camilla Petersen anställdes som VD på Länsgården 2015 var företaget välskött, men ett rent förvaltande fastighetsbolag. Sedan dess har mycket hänt.

– I dag vågar jag påstå att vi är ett fastighetsutvecklingsföretag i framkant. Vi är med i forskningsprojekt som driver utvecklingen av framtidens vårdmiljöer i Sverige och vårt koncept för vård- och omsorgsboenden är prisbelönt, säger Camilla.

Finalist för andra gången i rad

För två år sedan fick Länsgården ta emot det prestigefyllda Vårdbyggnadspriset, för projektet med vård- och omsorgsboendet Smedsgården i Askersund.

–  Redan då kände vi att vi fick ett kvitto på att vi var på rätt väg. Så här två år senare känner vi oss ännu mer trygga med att vi har ett väldigt bra och attraktivt koncept.

Nu är Länsgården alltså återigen en av två finalister i tävlingen i kategorin Rum för omvårdnad. Den här gången är det projektet med Kungsparken i Kumla som är i fokus. I juryn för Vårdbyggnadspriset sitter flera namnkunniga forskare och arkitekter.

– Det känns otroligt hedrande att vi återigen är i final. Jag ser det som en kvalitetsstämpel på vårt arbete när en så namnkunnig jury lyfter fram det Länsgården gör, säger Camilla.

”Vi borde kunna bidra till samhällsnytta”

Camillas första uppdrag från styrelsen 2015 handlade om att beskriva varför Länsgården behövdes och vad företaget skulle göra. Hösten ägnade hon en hel del tankar åt framtiden.

– Med fastigheter i hela länet borde Länsgården kunna bli en än mer viktig resurs i samhällsutvecklingen och bidra till samhällsnytta ute i kommunerna, tänkte jag.

Den hösten mötte Camilla representanter från såväl kommuner som regionen och försökte vara lyhörd för de behov som fanns.

– Ett av mina tidigaste minnen från Länsgården var när jag följde med på kommunresan, en träff för alla politiker och tjänstemän i länets kommuner. Det var då jag förstod att det här med vård- och omsorgsboenden var en stor utmaning för alla kommuner.

Första presentationen – på en parkeringsplats i Karlskoga

Efter kommunresan började tankarna på ett nytt koncept ta fart. Samma höst träffade Camilla två personer som blev viktiga bollplank när Länsgårdens nya koncept skulle utformas: arkitekten Jonas Kjellander på Sweco och samhällsplaneringschefen i Karlskoga, Bosse Björk.

– Jag kommer fortfarande ihåg när vi möttes första gången. Det var på en parkeringsplats utanför Länsgårdens fastighet Påfågeln i Karlskoga. Jag viftade och pekade för att försöka förklara mina tankar för dem, säger hon och skrattar hjärtligt åt minnet.

En bärande del i idén handlade om att bygga ihop den befintliga vårdcentralen med ett nytt vård- och omsorgsboende. På det sättet skulle en naturlig kontaktpunkt uppstå mellan regionens vårdcentral och kommunens vård- och omsorgsboende.

– Jag tänkte att det borde finnas smarta sätt att samarbeta mellan regionen och kommunerna för att möta de behov som fanns och för att bättre hushålla med våra gemensamma skattemedel, berättar Camilla.

Båda nappade på idén och gav Camilla råg i ryggen att fortsätta utveckla det banbrytande konceptet. Lite anade hon då vilket genomslag idén skulle få.

– Det var första gången jag presenterade idén och utifrån det första mötet med Jonas och Bosse har allt sedan burit frukt, förklarar hon.

Askersund först ut med Länsgårdens nya koncept

Resan från parkeringsplats till finalplats har varit både lång och spännande, berättar Camilla. Men den har inte varit spikrak.

– I början var det många som tvivlade på våra idéer. Men när jag ser tillbaka på Länsgårdens resa de senaste åtta åren får jag nypa mig i armen. Vi får så enormt mycket positiv respons från både boende, anhöriga, personal, forskare, politiker och andra.

Askersunds kommun var först med att bygga utifrån Länsgårdens nya koncept. I anslutning till den befintliga vårdcentralen byggdes det nya vård- och omsorgsboendet Smedsgården.

– En av sakerna jag är väldigt glad för är just den samverkan som finns. Nu är det mycket enklare för de äldre att komma till vårdcentralen och få tillgång till nödvändig vård.

I motiveringen när Smedsgården vann Vårdbyggnadspriset tog juryn framför allt fasta på den hemlika miljön som hade tillskapats på vård- och omsorgsboendet.

– Det är en grundbult i Länsgårdens koncept. Vi bygger bort de institutionsliknande miljöerna, som annars är vanligt förekommande. I stället skapar vi en trevlig hemmiljö, där både boende och personal trivs, men där det också går att bedriva en god vård och omsorg.

Hemlika miljöer och modern teknik

Under resans gång har Länsgårdens koncept förfinats och utvecklats. Fina utemiljöer och stimulerande innemiljöer är numera viktiga komponenter för att skapa trivsel. Likaså är de moderna tekniska lösningarna en självklarhet för den kommun som väljer att bygga tillsammans med Länsgården.

– Länsgården ligger i framkant när det gäller att utveckla digitala lösningar och teknik som underlättar för verksamheten och i de boendes vardag.

Kallelselarm och nyckelfria passersystem är bara två exempel på hur tekniska lösningar kan skapa större trygghet och frihet för boende, personal och anhöriga – inte minst för de boende som kämpar med en demenssjukdom.

– Tekniken kan även bidra till bättre sömn för de boende. Med våra lösningar behöver personalen inte gå in och titta till de boende vid flera tillfällen varje natt och riskera att väcka dem. Nu får personalen i stället en signal om något avviker och kan därför lägga sin tid där det finns verkliga behov av hjälp.

”Vi vill vara en resurs för kommunerna”

Camilla återkommer ofta till ord som ”samverkan” och ”tillsammans” när hon ska beskriva hur projekten brukar gå till.

– Vi jobbar alltid tätt tillsammans med kommunerna. Vi tar förstås med oss vår erfarenhet från tidigare lyckade projekt och kan fungera som ett konstruktivt bollplank. Men vi är alltid noga med att vara lyhörda för deras önskemål på lokalerna. När allting står färdigt brukar vi alltid känna att vi har skapat något bra tillsammans.

För mindre kommuner, som kanske bygger ett vård- och omsorgsboende vart trettionde år, ska Länsgårdens kompetens bidra till en trygg helhetsupplevelse, förklarar hon.

– Det säger sig själv att varje enskild kommun inte kan sitta på den kompetens som krävs för att vara en bra beställare. Vi vill att länets kommuner ska få möjlighet att dra nytta av vår kompetens. Den kunskap och erfarenhet som finns på Länsgården vågar jag påstå är unik, så det borde kännas tryggt att sitta på samma sida av förhandlingsbordet som oss.

Ekonomisk trygghet och långsiktigt ansvar

Det nära samarbetet mellan Länsgården och kommunen bidrar även till ekonomisk trygghet. Länsgårdens arbetssätt innebär regelbundna avstämningar med kommunen. Om de tycker att årshyran blir för hög finns det alltid möjlighet att göra förändringar och anpassa fastigheten för att förbättra kalkylen.

– Vid tre, fyra olika tillfällen under processen, hela vägen fram till tilldelningsbeslutet, finns det dessutom möjlighet för kommunen att kliva av projektet om de av någon anledning tvekar, förklarar Camilla.

Trots att både priser och räntor har stigit lyckas Länsgården få till bra kalkyler i sina projekt, vilket gör att kostnaderna blir hanterbara för kommunerna. Och framför allt slipper kommunerna obehagliga överraskningar under resans gång. Det ska vara tryggt att jobba tillsammans med Länsgården, menar Camilla.

– Länsgårdens koncept bygger på att vi tar ett helhetsansvar och att kommunen därför kan känna långsiktig trygghet, både med kostnadsbilden och annat. En risk med att bygga i egen regi är att kostnaderna ofta drar iväg och att det blir långt mycket dyrare än planerat.

Innan överlämningen av ett vård- och omsorgsboende sker genomför Länsgården en rejäl utbildningsinsats, så att verksamheten ska lära känna fastigheten och kunna nyttja dess fulla potential.

– Vi har en gedigen utbildningsplan för verksamheterna. Innan vi lämnade över nycklarna i Kumla och Hallsberg i våras hade vi fem olika utbildningstillfällen. Det skulle jag säga är ett tecken på att vi som fastighetsägare tar ett betydligt större ansvar än vad en fastighetsägare normalt tar. Men vi bryr oss och är angelägna om att vardagen ska fungera i våra fastigheter.

”Jag unnar fler äldre en fin sista bostad i livet”

Camilla hoppas självfallet att projektet med Kungsparken tilldelas Vårdbyggnadspriset, även om redan finalplatsen är hedrande. Framför allt hoppas hon att nomineringen av Länsgårdens projekt ska bidra till en förändrad syn på hur vård- och omsorgsboenden byggs.

– Jag hoppas att vår finalplats kan bidra till att sättet man bygger på i Sverige kan förändras och att vi kommer bort från institutionsvården. Vi hör från både boende, anhöriga, personal och forskarvärlden att vi bygger på helt rätt sätt när vi skapar de här hemlika miljöerna och jag skulle unna fler äldre i vårt land att få en fin sista bostad i livet.

Fotnot: Vinnaren av Vårdbyggnadspriset presenteras i Stockholms konserthus den 16 november.