Unik miljöcertifiering av fastighet på Ängen i Örebro

Nu har Länsgården miljöcertifierat fastigheten på Ängen i Örebro, enligt kriterierna för miljöbyggnad i drift. Endast ett tjugotal vårdbyggnader i landet är sedan tidigare certifierade och bredden av hyresgäster gör satsningen unik.
– Miljöcertifieringen av fastigheten på Ängen är ett viktigt exempel på vårt ambitiösa och långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete, säger Länsgårdens VD Camilla Petersen.

Länsgården har nu genomfört en miljöcertifiering av en vårdbyggnad enligt kriterierna för miljöbyggnad i drift. Det är fastigheten Ängen i Örebro som har certifierats på nivå Silver. Sedan tidigare har endast ett tjugotal vårdfastigheter miljöcertifierats enligt nämnda kriterier, så satsningen är pionjär.
– Länsgården ska ligga i framkant i hållbarhetsfrågorna och vara ett bra exempel för andra fastighetsägare. Det känns väldigt roligt att vi är tidigt ute med att miljöcertifiera en vårdbyggnad enligt kriterierna för miljöbyggnad i drift, säger Länsgårdens VD Camilla Petersen.

Kvalitetssäkring av Länsgårdens rutiner och processer

Certifieringen genomförs av Swedish Green Building Council, och syftar till att driva arbetet med hållbara byggnader och förvaltning samt vägleda till relevanta miljöåtgärder. Ett övergripande mål med miljöcertifieringen är att stödja fastighetsägare i arbetet med att nå de svenska miljömålen och FN:s globala mål.
– Miljöcertifieringen har framför allt hjälpt oss att implementera ett strukturerat arbetssätt, där vi kvalitetssäkrar rutiner och processer för hur vi sköter vår drift och förvaltning, berättar Mats Strömberg på Länsgården, som har varit projektledare för certifieringen.

Miljöcertifieringen genomförs utifrån fem områden: inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick. På varje område betygsätts fastigheten utifrån vissa fastslagna indikatorer.
– Det handlar om allt från energianvändning och källsortering till dokumentation av rutiner, information till hyresgäster, mätning av nyckeltal och efterlevnad av alla myndighetskrav. Så det spänner över väldigt många områden, säger Mats Strömberg.

”Det ska vara lätt för våra hyresgäster att göra rätt”

Genom miljöcertifieringen av fastigheten på Ängen vill Länsgården även underlätta för sina hyresgäster att vara klimatsmarta och miljömedvetna.
– Det ska vara lätt att göra rätt. Som fastighetsägare vill vi göra det enkelt för våra hyresgäster att agera på ett långsiktigt hållbart sätt, förklarar Mats Strömberg.

Fastigheten på Ängen inrymmer allt ifrån vård- och omsorgsboende till vårdcentral, sjukgymnastik och seniorlägenheter. Karaktären på fastighetsbeståndet gör certifieringen speciell.
– Det är lite unikt att en fastighet med en sådan bredd av hyresgäster miljöcertifierar driften. Det ger oss även en bra förståelse i det fortsatta arbetet med olika typer av fastigheter, säger Mats Strömberg.

Ger ringar på vattnet i det fortsatta arbetet

Tanken är att Länsgården nu ska arbeta utifrån samma principer på det övriga fastighetsbeståndet i länet – alldeles oavsett om de andra fastigheterna certifieras eller ej.
– Vi tar med oss lärdomarna från miljöcertifieringen på Ängen och implementerar liknande arbetssätt på våra andra fastigheter, berättar Mats Strömberg.

Enligt Camilla Petersen har hållbarhetsfrågorna fått en alltmer framskjuten position på Länsgården de senaste åren. Under förra året sjösattes bland annat en hållbarhetsgrupp, som arbetar målmedvetet med att utveckla Länsgårdens miljö- och hållbarhetsarbete.
– Miljöcertifieringen av fastigheten på Ängen är ett viktigt exempel på vårt ambitiösa och långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete, säger Camilla Petersen.

Stort intresse från kollegorna i fastighetsbranschen

Länsgården märker att intresset för miljöcertifieringen på Ängen är stort – inte minst bland kollegorna i fastighetsbranschen.
– Vi märker att det finns ett stort intresse för det vi gör bland våra kollegor i branschen. Det finns flera faktorer som gör miljöcertifieringen på Ängen unik, så det är många som vill veta mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete, säger Mats Strömberg.


FAKTA: Unik miljöcertifiering av Länsgårdens fastighet på Ängen i Örebro

Miljöcertifieringen av Länsgårdens fastighet på Ängen är smått unik i sitt slag. Många fastighetsägare certifierar nybyggda fastigheter, men det är ovanligt att befintliga fastigheter certifieras. Fastigheten på Ängen är en av de första vårdbyggnaderna eller vård- och omsorgsboendena i länet som certifieras enligt kriterierna för Miljöbyggnad iDrift. Certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift sjösattes 2017. Sedan tidigare är det endast ett 20-tal vårdbyggnader eller vård- och omsorgsboenden i hela landet som är miljöcertifierade enligt samma kriterier.


Om SGBC och miljöcertifieringen: www.sgbc.se

På bilden syns (från vänster): Cecilia Ålkärr, Inga-lille Atterling, Göran Uske och Mats Strömberg.