Marie Villman är projektutvecklare för Kungsparken i Kumla

Kungsparken i Kumla är en av två finalister i tävlingen Vårdbyggnadspriset. Det gläder projektutvecklaren på Länsgården, Marie Villman, som menar att Länsgården har bevisat att det går att bygga hemlika miljöer. Nu hoppas hon att fler ska våga tänka om.

– Det här betyder att fler ser det vi har sett, och det ger oss större legitimitet och mod att fortsätta på den inslagna vägen. Jag hoppas att det ska vara en push i rätt riktning för fler.

Kaffekoppar som skramlar och doften av nybryggt kaffe. Gemenskap med anhöriga och promenader i det gröna. Marie Villman talar med passion när hon målar upp de miljöer som ska känneteckna Länsgårdens vård- och omsorgsboenden.

– Vi vill visa att det går att ”avinstitutionalisera” vård- och omsorgsboenden genom att inte bygga sjukhusmiljöer, utan i stället skapa förutsättningar för hemlika miljöer där de boende trivs och känner sig hemma.

”En tydlig bekräftelse på att vi är på rätt väg”

Marie berättar om ett studiebesök på Kungsparken nyligen, då en förvaltare var väldigt imponerad över den fina färgsättningen, materialvalen och stämningen. Han tyckte att det var så värmande att Länsgården hade tänkt på hyresgästens behov.

– Jag blev jätteglad för hans ord, men för oss är det så självklart att utgå från hyresgästen, det är själva grunden. Ett boende ska framför allt vara en bostad för de som ska bo där. Men det är inte alltid är självklart när ett vård- och omsorgsboende byggs.

Finalplatsen i Vårdbyggnadsprisets kategori Rum för omvårdnad ser Marie som en tydlig bekräftelse på att Länsgården är på rätt väg.

– Det säger något om åt vilket håll utvecklingen går, och det gör mig ändå lite hoppfull. Det här betyder att fler ser det vi har sett, och det ger oss en större legitimitet och mod att fortsätta på den inslagna vägen. Jag hoppas att det ska vara en push i rätt riktning för fler.

”Det byggs för många skokartonger”

Det räcker att gå 15 år tillbaka i tiden för att konstatera att utvecklingen trots allt har gått framåt. Och Länsgården går i bräschen för utvecklingen, enligt Marie.

– Jag har sagt det förut och kan säga det igen. Det känns som att vi håller på att vända en oceanångare. Det tar lite tid, men det är fantastiskt att vi får påverka utvecklingen.

Samtidigt tycker hon att utvecklingen går för långsamt framåt, och att det finns alltför många avskräckande exempel.

– Det finns fortfarande många som bygger vård- och omsorgsboenden som skokartonger. Vad vet jag, de kanske är duktiga på att bedriva vård. Men att bygga hemlika miljöer kan de inte.

”Krävs bara att någon tar strid för de äldres boendemiljö”

Ibland möter Marie branschfolk från andra delar av landet som säger att det inte går att bygga som Länsgården gör. Att det blir för svårt och för dyrt.

– Men vi har ju bevisat att det går, om man bara vill. Det krävs bara att någon tar strid för de äldres boendemiljö, säger hon med självklarhet i rösten.

Även som projektutvecklare för Kungsparken i Kumla har Marie fått ta strid för en god boendemiljö. När hon ser på resultatet konstaterar hon att det har varit värt det.

– Både de som bor och jobbar på Kungsparken njuter av den fina miljön och det gör mig glad.

Stort och långsiktigt ansvar som fastighetsägare

En sak som sticker ut med Kungsparken är den tydliga kopplingen till Kumla som skostad, vilket återspeglas såväl exteriört som interiört.

– Själva grundkonceptet vi bygger utifrån är det samma som på andra platser. Men vi tar med oss erfarenheter från tidigare projekt och försöker dessutom alltid skapa en lokal förankring och se till att byggnaden smälter in i sammanhanget.

Som fastighetsägare tar Länsgården ett stort och långsiktigt ansvar, enligt Marie. Det återspeglas bland annat i de utbildningsinsatser som genomförs när ett boende står klart.

– Många fastighetsägare lämnar i princip bara över nycklarna när allt är klart. Vi genomför flera utbildningar med all personal och tar hand om helheten. Det är en stor skillnad.

Länsgårdens kompetens kan göra stor skillnad

Genom de erfarenheter Länsgården har förvärvat över tid får kommunerna tillgång till viktig kompetens, som bidrar till kvalitet när ett vård- och omsorgsboende ska byggas.

– Den kunskap vi har om verksamheten som ska bedrivas på ett vård- och omsorgsboende kan inte jämföras med andra fastighetsägares kunskap. Vi förstår verksamhetens behov och kan omsätta dem i kravställningar. Det tycker jag vi har visat med Kungsparken.

 Länsgårdens kompetens kan göra stor skillnad för en kommun som ska bygga, menar Marie.

– Mindre kommuner som inte bygger så ofta har inte resurser för att göra en bra beställning, och då kan det bli väldigt dyrt. Vi hjälper kommunerna att ställa rätt krav och se till att det blir så bra och billigt som möjligt utifrån förutsättningarna.

Fotnot: Vinnaren av Vårdbyggnadspriset presenteras i Stockholms konserthus den 16 november.