Organisation

Bilden visar Länsgårdens färg orange med deras logga

Länsgården

Länsgårdens företagsledning består av personer med betydande erfarenhet från fastighetsmarknaden.

De har alla stor kunskap av att identifiera, finansiera, förvalta, utveckla, rapportera och avyttra komplexa och förvaltningsintensiva fastigheter.

Bilden visar en träklubba som normalt används i domstolar för beslut. Bilden ska symbolisera styrelsebeslut.

Styrelse

Länsgården har som regionalägt aktiebolag en styrelse vars politiska sammansättning speglar Region Örebro läns regionfullmäktige.

Styrelsens sju ledamöter och två suppleanter är valda av regionfullmäktige där även ägardirektivet för Länsgården fastställs.