Värdegrund

Länsgården har en tydlig, grundläggande och gemensam värdegrund, som syftar till att vägleda medarbetare i beslut och bygga en sund företagskultur. Fem ledord sammansfattar Länsgårdens värdegrund och bidrar tillsammans akronymen VERKA

Värdeskapande

Vi har tydliga mål och ansvarsområden, arbetar för ett gott renommé, bra relationer såväl internt som till våra intressenter och samarbetspartners

Engagemang

Vi är lyhörda, intresserade, ställer frågor och delar gärna med oss av egna idéer

Respekt

Vi arbetar med och för varandra och respekterar varandras roller. Tillsammans skapar vi en trygg och inkluderande arbetsplats där alla känner tillhörighet

Kompetens

Vi delar med oss, utvecklar och förvaltar vår kompetens

Ansvarsfull

Vi är ansvarsfulla i vårt agerande såväl i stort som i smått. Vi fullföljer våra åtaganden och arbetar ur ett hållbarhetsperspektiv