Askersund nytt vård- och omsorgsboende

Våren 2017 beslutade Askersunds kommun och Region Örebro län att ge Länsgården Fastigheter AB uppdraget att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 98 lägenheter i Askersund. Byggstarten är planerad till hösten 2017 och inflyttning beräknad bli i början av 2020.

Askersunds Vård och omsorgsboende, Smedsgården blev färdigställt i somras 2020 och är nu inflyttat och i full drift. Se filmen som visar och förklarar tankar kring boendet.