Ny vårdcentral samt nytt vård- och omsorgsboende i Skebäck, Örebro

Projektet som pågår på fastigheten Skebäck i Örebro är indelad i två etapper.

I mars 2022 startade etapp 1, bygget av ny en vårdcentral och tillagningskök.

Etapp 2 är ett nytt vård- och omsorgsboende med 100 lägenheter samt dagrehab och hemvårdslokaler.

I etapp 1 samarbetar Länsgården med NCC Sverige och Sweco, hyresgäst är Region Örebro och Örebro kommun.

Etapp 1 beräknas preliminärt vara klart till årsskiftet 2023-2024.