Gillersgården, Hällefors

Sedan 2019 har Länsgården tillsammans med Asplunds bygg och Marge arkitekter samarbetat i bygget av vård- och omsorgsboendet Gillershöjden åt Hällefors kommun.

De befintliga lokalerna byggs om och kompletteras med en tillbyggnad på 1160 m2. Totalt kommer det finnas 36st lägenheter varav 12st lägenheter är i nyproduktion och 24st lägenheter i ombyggda delar.

Den totala ombyggnaden inklusive tillbyggnaden är 3425 m2.

Inflyttningen skede under maj 2022.