Kungsparken, Kumla

Ett trevlig hem – och en modern arbetsplats

Ett hem för många äldre människor. Och samtidigt en väl fungerande arbetsplats.

Kungsparken i Kumla är ett modernt vård- och omsorgsboende, som andas hemkänsla för de boende. Här kan de boende leva ett gott liv – och samtidigt få all den vård och omsorgs de behover.

Öppna kök, trevliga gemenskapsytor, tillgängliga utomhusmiljöer och personliga lägenheter bidrar till hemkänsla och livskvalitet för de boende. Moderna arbetsredskap och en inbjudande arbetsmiljö ökar trivseln och underlättar arbetet för personalen.

Fastigheten är dessutom utrustad med en hel del trygghetsskapande teknik – som förenklar vardagen för såväl boende som personal.

För att läsa mer om Kungsparken och om projektet kan du ladda ner vår informationsfolder nedan.

Informationsfolder – Kungsparken (PDF)

Fakta om Kungsparken

  • Kungsparken är ett modernt vård- och omsorgsboende i centrala Kumla, som består av 126 lägenheter, fördelade på två hus och 14 enheter. Den totala ytan uppgår till cirka 10 000 kvadratmeter.
  • Fastigheten ägs och förvaltas av Länsgården, som är ett utvecklingsbolag inom fastighetsbranschen, med särskilt fokus på samhällsnyttiga fastigheter. Länsgården ägs av Region Örebro län.
  • Kumla kommun bedriver verksamheten på vård- och omsorgsboendet Kungsparken och hyr lokalerna av Länsgården. Platserna på Kungsparken fördelas genom sedvanlig biståndsbedömning av kommunen.
  • Fastigheten är miljöcertifierad i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Silver.
  • Byggentreprenör: OBK Sverige AB
  • Arkitekter: Marge Arkitekter och SP Landskapsarkitektbyrå AB
  • Etapp två påbörjas sommaren 2023. Då rivs resten av Kungsgården, för att ge plats åt nya och mer ändamålsanpassade lokaler för vårdcentralen och Folktandvården. Dessa kommer sedan länkas samman med vård- och omsorgsboendet i en gemensam entré, där det även kommer att byggas en restaurang och cafeteria. Etapp två beräknas vara klar 2026.