Med plats för olika behov

Länsgårdens fastigheter riktar sig huvudsakligen till hyresgäster inom vård och omsorg men vi har en mix av hyresgäster, där det är möjligt.

En grupp pensionärer som dricker te tillsammans på sitt äldreboende
Leende äldre kvinna tillsammans med en kvinnlig vårdpersonal på ett äldreboende

Vård- och omsorgsboende

Det mångåriga och nära samarbetet med kommunerna i Örebro län har gett Länsgården en unik kunskap och erfarenhet. Vi skapar trygga, flexibla och attraktiva byggnader, miljöer och boenden.

Två äldre herrar spelar schack mot varandra utomhus i en parkmiljö. De sitter vid ett bord i trä

Gruppbostad

De boende har egna lägenheter, men mycket av verksamheten sker tillsammans i hela gruppen i de gemensamma lokalerna.

Gruppbostadens idé innebär en trygg boendemiljö med vårdpersonal som finns tillgänglig hela dygnet.

Kvinnlig sjuksköterska vårdar en manlig patient

Vårdcentral och folktandvård

Vi hyr ut och förvaltar regionala verksamheter som exempelvis vårdcentraler och tandvårdskliniker i hela Örebro län.

3st personer sitter vid varsin dator och jobbar på ett kontor

Lokaler

Vi erbjuder även andra typer av lokaler som;

  • Kontor
  • Kontorshotell
  • Utbildningslokaler
  • Butikslokaler
  • Servicelokaler
  • Friskvårdslokaler

Är du intresserad utav att hyra en lokal hos oss, ta kontakt med våra fastighetsförvaltare!