Hällefors

Närhet som ger livskvalitet. Hällefors präglas av en lantlig miljö som omfattas av skog, vildmark och vatten. Här finns det närmare 400 sjöar och vattendrag.

Gastronomi och mattradition utmärker Hällefors kommun. Här är måltiden så viktig att den fått ett eget hus, Måltidens hus.

Torget i Hällefors. På torget finns en stor allmän plats med ett klocktorn i mitten. Torget omsluts av olika byggnader
Utsidan av fastigheten Gillershöjden i Hällefors. Fastigheten består rött tegel, svarta takplattor och balkonger.

Gillershöjden

I våra lokaler på Gillershöjden huserar Region Örebro län med vårdcentral, sjukgymnastik och ambulansstation samt Hällefors kommun med vård- och omsorgsboende.

Platser på vård- och omsorgsboendet Gillershöjden fördelas via Hällefors kommun.

Gillershöjden

I våra lokaler på Gillershöjden huserar Region Örebro län med vårdcentral, sjukgymnastik och ambulansstation samt Hällefors kommun med vård- och omsorgsboende.

Platser på vård- och omsorgsboendet Gillershöjden fördelas via Hällefors kommun.

Adress

Gillersvägen 20

Verksamhetstyp

Vård- och omsorgsboende, vårdcentral, ambulansstation

Byggnadsår

1956, 1974, 1992, 2022

Läge

500 m söder om centrum