En flytt från koja till slott för Skebäcks vårdcentral

En flytt från 1 800 till 4 000 kvadratmeter – från koja till slott. I förra veckan invigdes Skebäcks nya vårdcentral och den här veckan påbörjas rivningen av den gamla vårdcentralen – som i sin tur ska ge plats för ett helt nytt vård- och omsorgsboende.
– Vi skapar ett helt nytt och fint vårdkvarter i Skebäck, där regionen och kommunen får bättre förutsättningar att både bedriva sina verksamheter och att samverka, säger Anna-Lena Fredin, projektutvecklare på Länsgården.

Nu är Skebäcks nya vårdcentral invigd, cirka två år efter att det första spadtaget togs. Flytten går från 1 800 kvadratmeter i ett plan, till cirka 4 000 kvadratmeter i fyra plan.
– Skebäcks vårdcentral har varit trångbodda länge, och har på senare år haft tillfälliga barackmoduler för att klara ytbehovet för verksamheten. Så det är klart att det här är ett stort lyft, både verksamhets- och utrymmesmässigt, konstaterar Anna-Lena Fredin.

Konstruktivt samarbete ligger bakom bättre anpassade lokaler

De tidigare lokalerna var byggda i slutet av 70-talet, och anpassade efter hur vård bedrevs på den tiden. Nu har Skebäcks vårdcentral fått lokaler som bättre matchar deras behov.
– För oss är det ett jättelyft. Det här är lokaler som är anpassade efter modern primärvård, både när det gäller arbetsmiljö och patientsäkerhet, förklarar vårdcentralchefen Lisa Josefsson.

Ett skäl till det goda resultatet är enligt Lisa Josefsson att personalen har involverats i hela byggprocessen, och att Länsgården också har varit lyhörda för verksamhetens inspel.
– Vi har beskrivit verksamhetens behov, kommit med inspel och kunnat precisera ner på detaljnivå. Vi har haft en bra och regelbunden dialog med Länsgården under hela projektet, säger hon.

Länsgården bygger ett helt nytt vårdkvarter i Skebäck

Även Anna-Lena Fredin är glad över det konstruktiva samarbetet mellan Länsgården, vårdcentralen, regionen, konsulter, byggentreprenören NCC och andra aktörer.
– Regionens lokalplanerare har varit till stor hjälp i projektet. Regionen har vissa riktlinjer som vi behöver följa och lokalplanerarna har stor insikt i, och förståelse för, vad verksamheten behöver.

Den här veckan påbörjas rivningen av den gamla vårdcentralen, som i etapp två ska ge plats för ett nytt vård- och omsorgsboende med 100 lägenheter i tre till fyra plan. Ett helt nytt vårdkvarter växer alltså fram i Skebäck. Allt är tänkt att stå färdigt hösten 2026.
– Vi räknar med att kunna påbörja markarbeten före semestern och sedan reser vi stommen. Eftersom vi bygger med prefabricerade väggar och bjälklag kommer det synas ganska direkt, säger Anna-Lena Fredin.

”Ett hus byggt för samverkan”

En grundtanke med projektet i Skebäck har varit att bidra till en större samverkan mellan regionen och kommunen.
– Vi skapar förutsättningar för samverkan i huset, och sedan är de förstås upp till de olika verksamheterna, säger Anna-Lena Fredin.

När allt står färdigt kommer det gå att nå de olika verksamheterna inomhus, eftersom byggnaderna sitter ihop och delar trapphus.
– Byggnaden är utformad så att det långsiktigt även ska vara möjligt att samnyttja ytor mellan verksamheterna, till exempel konferensrum, förklarar Anna-Lena Fredin.

Redan nu har Örebro kommun tagit plats i den nya fastigheten, genom ett nytt tillagningskök. Och i höst öppnas en restaurang, som i ett första skede kommer vända sig till 65-plussare i området, men där personal i huset kommer kunna äta lunch när etapp två står färdig.

Lisa Josefsson ser stora fördelar med att regionen och kommunen kan samverka i huset.
– Vi kommer dela hus, trapphus, entrédörrar och innergårdar med det särskilda boendet. Det i sig leder till att chefer och medarbetare träffas mer, vilket bidrar till samverkan.

Nära samverkan leder till mer tillgänglig vård

För vårdcentralen innebär närheten till vård- och omsorgsboendet även bättre förutsättningar för en god och nära vård. Det kommer till exempel bli enklare för läkare att ronda.
– De läkare som har ansvar för personerna på det särskilda boendet kan även göra snabbare bedömningar om en patient skulle bli sämre. Vi blir helt enkelt mer tillgängliga för våra patienter, säger Lisa Josefsson.

Och på tal om tillgänglighet. I höst flyttar en jourmottagning in i huset, vilket innebär att de tar vid när vårdcentralen är stängd på vardagar och helger.
– Det är ett bra exempel på hur man kan nyttja de fina lokalerna ytterligare och mer effektivt, säger Anna-Lena Fredin.