”Kungsparken innebär ett stort lyft för Kumla kommun”

En bättre boendesituation för många äldre. Och samtidigt en bättre arbetsmiljö för personalen. Kommunstyrelsens ordförande Andreas Brorsson (S) är nöjd med det nya vård- och omsorgsboendet Kungsparken i Kumla.

– Det här är en viktig del av välfärden, och den ska hålla hög kvalitet, slår han fast.

Beslutet att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Kumla kommun fattades för flera år sedan. När det nu har blivit dags att slå upp portarna till nybyggda Kungsparken – mitt i centrala Kumla – är kommunstyrelsens ordförande Andreas Brorsson (S) nöjd med resultatet.

– Kungsparken innebär ett stort lyft för de äldre invånarna i kommunen, som är behov av plats på ett vård- och omsorgsboende, säger han.

Skillnaden mot den tidigare boende situationen är stor, menar Andreas Brorsson.

– Här får de äldre bo på ett modernt vård- och omsorgsboende, med fina lägenheter, stora badrum, öppna kök och trevliga sällskapsytor. Kungsparken är byggt på ett sådant sätt att de boende kan trivas och må bra helt enkelt.

Attraktiva boenden i en attraktiv kommun

Kumla är en tillväxtkommun, med ett växande antal invånare. Med tanke på att allt fler lever allt längre har det funnits ett behov av att utöka antalet platser på vård- och omsorgsboenden.

– Nu får vi ett tillskott på 36 platser, vilket innebär att vi kommer klara platsbehovet ytterligare ett antal år, förklarar Andreas Brorsson.

Enligt kommunalrådet är det viktigt för Kumla kommun att kunna erbjuda äldre invånare bra platser på vård- och omsorgsboenden.

– Det här är en viktig del av välfärden, och den ska hålla hög kvalitet, slår han fast.

Underlättar rekryteringen av personal

En god arbetsmiljö för personalen har varit ett viktigt ingångsvärde i processen att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. Och även här är Andreas Brorsson nöjd.

– I och med detta får personalen tillgång till bättre och mer ändamålsenliga lokaler, så att de kan göra ett bra jobb. Moderna lyftar och bra personalutrymmen är bara två exempel på hur arbetsmiljön förbättras.

Andreas Brorsson hoppas att Kungsparken ska göra det lättare att attrahera kompetent personal till kommunen.

– Kumla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi behöver locka personal till våra verksamheter och i det sammanhanget är bra och ändamålsenliga lokaler en viktig faktor.

Möjlighet att samordna med nya vårdcentralen

Bygget av etapp två, där en ny vårdcentral ingår, påbörjas under sommaren 2023. När allt är färdigställt kommer flera verksamheter att kunna samlas på en och samma plats.

– Det kommer vara väldigt positivt för oss som växande kommun att kunna samordna flera verksamheter. En attraktiv arbetsplats ger oss dessutom större möjligheter att rekrytera läkare och sjuksköterskor till vårdcentralen.

Andreas Brorsson ser det som en fördel att vård- och omsorgsboendet är lokaliserat i nära anslutning till den regionägda vårdcentralen.

– För personer med stora vårdbehov är det väldigt positivt med närheten till vårdcentralen. Det underlättar samarbetet och innebär en mer tillgänglig vård för de boende.

Samarbetet med Länsgården borgar för kvalitet

Att valet av samarbetspartner för projektet med ett nytt vård- och omsorgsboende föll på Länsgården ser Andreas Brorsson som väldigt naturligt.

– Länsgården har goda erfarenheter av tidigare byggprocesser, som de har tagit med sig när de nu har byggt Kungsparken. Det borgar för kvalitet. Vi ville förstås att det absolut bästa vård- och omsorgsboendet skulle hamna i Kumla kommun.