Länsgården certifierad som en god arbetsplats

Att medarbetarna talar gott om Länsgården var redan känt. Men nu finns det dessutom papper på att Länsgården är en god arbetsplats. Nyligen certifierades Länsgården enligt kriterierna för Great Place To Work.

– Det känns väldigt roligt att få ett kvitto på att våra medarbetare trivs. Länsgården står väl rustade att attrahera den kompetens som krävs för att vi ska klara vårt uppdrag, säger VD Camilla Petersen.

Det är alltså organisationen Great Place To Work som har certifierat Länsgården som en god arbetsplats.

För att bli certifierad måste en arbetsplats leva upp till Great Place to Work Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats. De anställda ska uppleva en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

– Certifieringen bygger på våra medarbetares egna upplevelser av Länsgården, vilket är extra roligt. Det är ju trots allt medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen som är viktigast, säger Maria Pisoni Sundahl, HR-chef på Länsgården.

Certifieringen är eftertraktad av många företag, både i Sverige och i övriga delar av världen.

– Great Place To Work är världsledande inom arbetsplatskultur och certifieringen bygger på internationell forskning om vad som kännetecknar en god arbetsplats. Så det finns tyngd i utmärkelsen, förklarar Maria Pisoni Sundahl.

Länsgårdens VD Camilla Petersen ser certifieringen som ett kvitto på det arbete som har pågått under flera år för att skapa en attraktiv arbetsplats.

– Samtidigt är det en morot att fortsätta utveckla vår arbetsplats och våra medarbetare. För oss är det otroligt viktigt att våra medarbetare trivs och att vi kan attrahera rätt kompetens för att klara vårt uppdrag, säger hon.

Juryn konstaterar att ”Länsgården Fastigheter AB lever upp till de högt satta krav för vad som utmärker en god arbetsplats och har efter en grundlig utvärdering förärats certifieringen Great Place to Work.”

Certifikatet gäller i 12 månader från erhållen certifiering.

Om Great Place to Work
Great Place to Work är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Great Place To Work är den enda certifieringen av goda arbetsplatser i Sverige. Varje år utför Great Place to Work medarbetarundersökningar av 19,8 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 106 länder.

För mer information: www.greatplacetowork.se