”Miljön på Kungsparken uppmuntrar till ett fortsatt liv”

Genuint omsorgsfullt. Så beskriver verksamhetschefen Lotta Gerdsdorff det nya vård- och omsorgsboendet Kungsparken i Kumla. Hon är övertygad om att både boende och personal kommer att trivas.

– Det är svårt att förmedla känslan av att kliva in på Kungsparken, för den är så positiv. Hela miljön på Kungsparken uppmuntrar de boende till att fortsätta leva sina liv, säger hon.

Lotta Gerdsdorff är verksamhetschef inom vård och omsorg på Kumla kommun. Hon är positivt överraskad till hur bra Kungsparken har blivit.

– Jag befarade nog att det skulle kännas lite trångt, eftersom ett stort boende skulle byggas på en relativt liten yta. Men jag är faktiskt imponerad över atmosfären och rymden på boendet, säger hon.

Omsorgen märks- ända in i detaljerna

Hon beskriver Kungsparken som ”genuint omsorgsfullt” och tycker att arkitekten har lyckats med att skapa ett hemtrevligt vård- och omsorgsboende.

Det är svårt att förmedla känslan av att kliva in på Kungsparken, för den är så positiv. Det är en väldigt fin atmosfär och en omsorgsfull arkitektur. Det kommer definitivt bli roligare att gå till jobbet nu.

Lotta Gerdsdorff menar att omsorgen om fastigheten även märks i de små detaljerna. Till exempel genom att arkitekten har lyckats fånga Kumlas historia, och vävt in den i huset.

– Det skapar en extra dimension av hemkänsla och lokal förankring, förklarar hon.

Miljön uppmuntrar till att fortsätta leva livet

Lotta Gerdsdorff är övertygad om att de boende kommer att trivas på Kungsparken.

– Det är svårt att jämföra det nya boendet med de boenden som de äldre nu flyttar från. Hela miljön på Kungsparken uppmuntrar de boende till att fortsätta leva sina liv, även om de råkar bo på ett vård- och omsorgsboende.

I sammanhanget lyfter hon särskilt fram betydelsen av all den trygghetsskapande teknik som fastigheten fylls med, och som underlättar vardagen för både boende och personal.

– Det gör att de boende får möjlighet till mer självständiga liv, och kan röra sig på ett mer obehindrat sätt. Samtidigt underlättar det för personalen att kunna arbeta på ett tryggt och säkert sätt.

”Det är tydligt att någon har tänkt på flexibiliteten”

Lotta Gerdsdorff har varit noga med att involvera personalen i en del av processerna bakom Kungsparken. Det har till exempel kunnat handla om att provsitta möbler och att bidra med idéer till utformningen.

– Vi vill att personalen ska känna att Kungsparken även är deras hus, förklarar hon.

Hon tror att personalen kommer uppskatta det nya vård- och omsorgsboendet på många sätt. Större och mer anpassade personal- och aktivitetsrum är exempel på förbättringar. Lotta Gerdsdorff tror dessutom att flytten till Kungsparken kommer bidra till en mer flexibel planering.

– Jag tycker det är tydligt att någon har tänkt på flexibiliteten. Här får vi betydligt mer flexibla lokaler, som underlättar för personalens planering för som ska bo på Kungsparken. Det finns flera personalrum och aktivitetsrum, som enkelt kan ställas om för att möta olika typer av behov, berättar hon.

”Länsgården förstår verksamhetens behov”

Utformningen av lokalerna har även positiva effekter för möjligheten att bemanna boendet.

– Det är väldigt lätt att få en överblick av lokalerna, vilket underlättar för oss när vi ska bemanna boendet. Det kommer även bli lättare att effektivisera och samplanera de olika enheterna, vilket i slutändan bidrar till en trygg och säker vård för de boende.

Lotta Gerdsdorff har uppskattat samarbetet med Länsgården. Inte minst med tanke på att de är – som hon beskriver det – ”verksamhetsinriktade”.

– Länsgården har visat att de förstår verksamhetens behov och sedan kan omsätta våra behov till kravställningar på en byggnad. Det har varit väldigt positivt och det har bidragit till att vi nu har kunnat få så fina och ändamålsenliga lokaler.

Närheten till vårdcentral viktig för de mest sjuka

Nu ser Lotta Gerdsdorff fram emot etapp två, då bland annat en ny vårdcentral, folktandvård och en stor och fin sjukgymnastik ska byggas. Allt kommer sammankopplas genom en stor entré med tillhörande restaurang. När allt är färdigt kommer Kungsparkens vård- och omsorgsboende bli helt sammanlänkat med den nya vårdcentralen.

– Det kommer bli jättebra. Restaurangen, vårdcentralen och folktandvården kommer innebära ett lyft för alla. Närheten till vårdcentralen är kanske extra viktig för de som ska bo på korttidsboendet i ena huset. Många som skrivs ut dit är fortfarande väldigt sjuka och i stort behov av vård.