Våra lösningar

Bilden visar olika robotar och andra tekniska lösningar inom välfärdsteknik.

Välfärdsteknik

Vi har tillsammans med Örebro universitet, Alfred Nobel Science Park och Örebro kommun samarbetat inom projektet Smart blocks.

Mycket tack vare tester i skarp miljö har det gett oss en bred kunskap i många frågor som rör välfärdsteknik i dag och i framtiden.

Bilden visar en man som bär Länsgården arbetskläder

Större ansvar

Vi erbjuder verksamheterna i våra fastigheter en förenklad tillvaro genom att ta ett större ansvar för verksamhetsnära tekniska system.

Det kan till exempel handla om konferensutrustning, digitala nyckelskåp, kallelselarm, mobilförstärkning m.m.

Verksamheterna får då mindre driftstörningar och färre kontaktvägar.

Bilden visar en bild som tagits från marken upp mot himlen på en byggarbetsplats. På bildens ser man byggställningar och en lyftkran.

Nybyggnation

Vi bygger och förbereder våra fastigheter för kommande generationer.

På uppdrag av länets kommuner och region Örebro län bygger vi fastigheter att äga och förvalta under lång tid.

Bilden visar en man som håller ett tecknat hus i sin hand.

Drift & Förvaltning

Vi är en hyresvärd med korta beslutsvägar och har en nära relation med våra hyresgäster.

För att förenkla vardagen för våra hyresgäster har vi på Länsgården en egen organisation för drift och förvaltning.

Bilden visar en man och en kvinna i en kontorsmiljö framför en whiteboardtavla där de löser ett problem tillsammans

Kompetens

Vi är en stark organisation med spetskompetens inom en rad olika områden för att bygga och långsiktigt förvalta lokaler och bostäder främst inom vårdsektorn.

Vi har lång erfarenhet av byggnation, drift, teknik, förvaltning och är väl insatta i verksamheternas behov.