Därför trivs både boende och personal på Smedsgården

Nyligen stod det klart att Smedsgården i Askersund vann Vårdbyggnadspriset. Men varför trivs både boende och personal så bra på Smedsgården?

Enhetschefen Mathias Olaisson berättar vilken betydelse lokalerna har för verksamheten.

”En känsla av hem… här bor jag!” Det är en av formuleringarna som juryn lyfte fram när Smedsgården nyligen vann det prestigefyllda Vårdbyggnadspriset.

– Vi hör från både boende och anhöriga att det känns som hemma här. Utformningen av lokalerna, inredningen och färgsättningen bidrar till att skapa hemkänsla, säger Mathias Olaisson, som arbetar som enhetschef på Smedsgården.

Lokalerna stöttar verksamheten

Trevliga tapeter, anpassade möbler och små mysiga lägenheter med eget kök är några andra faktorer som Mathias Olaisson lyfter fram för att beskriva hemkänslan.

– De har lyckats att skapa känslan av ett hem och samtidigt ge bra förutsättningar för verksamheten, säger han.

Mathias Olaisson betonar att hemkänslan inte har skapats på bekostnad av personalens och verksamhetens behov.

– Lokalerna är helt anpassade efter vår verksamhet och bidrar till en bra arbetsmiljö. Det är väldigt lättarbetat. Vi har till exempel ordentliga multirum med omläggningssaker och bra personalutrymmen när vi behöver ta raster, förklarar han.

Till skillnad från tidigare är kontoren nu lokaliserade mitt emellan enheterna.

– Förr behövde man gå ut för att komma till kontoret. Nu sitter jag mitt i verksamheten om det är något jag behöver dokumentera, vilket är fantastiskt bra.

En viktig komponent i den goda arbetsmiljön är inomhusklimatet, menar Mathias Olaisson.

– Alla som kommer hit brukar säga att vi har så bra luft här inne. Vi kan till viss del styra inomhustemperaturen själva, vilket är oerhört mycket värt för både personal och boende.

Närhet och samverkan

Mathias Olaisson ser många fördelar med att regionen och kommunen samverkar. Han lyfter särskilt fram närheten till vårdcentralen. Nu är det endast en 50 meter lång glasgång som åtskiljer vård- och omsorgsboendet och vårdcentralen. Det har lett till ett tätare samarbete.

– Det är en otrolig lättnad för våra sjuksköterskor, som uppskattar närheten till läkare. De kan rådfråga direkt, springa över med prover och få hjälp med snabba bedömningar.

Närheten till vårdcentralen underlättar inte enbart för personalen, utan även för de som bor på Smedsgården. Långa resor kan annars vara ett stort problem för personer med svår demenssjukdom, enligt Mathias Olaisson.

– Nu är det nära till både läkare och tandläkare. För våra boende, som ofta har svår demens, är närheten oerhört betydelsefull, säger han.

På vårdcentralen finns även ett gym, som kan användas för rehabilitering. I dagsläget är det endast en av de boende på Smedsgården som nyttjar gymmet. Men Mathias Olaisson ser stora utvecklingsmöjligheter i framtiden.

– Vi har ett bra samarbete med fysioterapeuterna och ser dem här dagligen. Nu håller vi på att utbilda vår personal i gymmet, för att fler ska kunna få rätt stöd, berättar han.

Stora möjligheter med välfärdstekniken

Smedsgårdens lokaler är fullmatade med olika former av välfärdsteknik. Smarta lås och nyckelskåp är bara ett par av finesserna. Tysta larm, där personalen får notiser i mobilen vid avvikelser, har inneburit en betydligt större frihet för de boende.

– Nu kan de röra sig fritt i hela huset och även i atriumgårdarna, vilket inte var möjligt tidigare. För personer med demens betyder det otroligt mycket att kunna röra sig fritt, kanske titta på blommorna eller sätta sig en stund på en bänk, säger Mathias Olaisson.

Välfärdstekniken har enligt Mathias Olaisson bidragit till både större trygghet och delaktighet bland de anhöriga.

– Som anhörig kan man numera få en tagg, som öppnar upp rätt dörrar i boendet och gör att man enklare kan ta sig in och följa med i vardagen, förklarar han.

Möjligheterna med välfärdstekniken är många och lokalerna är förberedda för mer teknik. Allt för att verksamheten ska kunna ta fler steg när så behövs.

– Vi har egentligen bara börjat nosa på det här. Nu diskuterar vi möjligheten att kunna använda kameror för tillsyn på natten, så att vi slipper riskera att väcka våra boende. Det tror jag skulle betyda mycket, berättar Mathias Olaisson.

Bra samarbete med Länsgården

Smedsgården drivs i enlighet med Länsgårdens affärsmodell. Det betyder att Länsgården är fastighetsägare och att Askersunds kommun hyr lokalerna av Länsgården. Efter biståndsprövning hyr sedan kommunen ut de olika lägenheterna till hyresgäster. Mathias Olaisson är nöjd med upplägget och har ett gott samarbete med Länsgården.

– Vi har alltid haft en väldigt bra dialog med Länsgården. Jag uppskattar att de är snabba att rycka ut om vi felanmäler något och ur mitt perspektiv fungerar samarbetet bra, säger han.

Personal söker sig till Smedsgården

”Hit söker sig personal…” är en formulering som juryn för Vårdbyggnadspriset använder för att beskriva Smedsgården. Bilden bekräftas av Mathias Olaisson.

– Vi märker en tydlig skillnad när vi söker personal. Nu har vi många fler sökande från andra kommuner, berättar han.

Vad tror du lockar personal att söka sig till Smedsgården?

– Jag tror det lockar med ett nytt boende, där man får vara med på en unik resa i en trevlig arbetsmiljö, säger Mathias Olaisson.