Smedsgården i Askersund nominerat till Vårdbyggnadspriset

Vård- och omsorgsboendet Smedsgården i Askersund har som en av två kandidater nominerats till det prestigefyllda Vårdbyggnadspriset.

– Det här är ett kvitto på att vi bygger vård- och omsorgsboenden som ligger i framkant vad gäller både utformning och välfärdsteknik, säger Camilla Petersen, VD på Länsgården.

”En känsla av hem…här bor jag!” Det är en av formuleringarna som juryn för Vårdbyggnadspriset lyfter fram när Smedsgården nomineras till det prestigefyllda priset i kategorin mindre vårdbyggnadsprojekt.

– Byggnaden smälter in i området, så trots att det är en stor byggnad kan man inte se att det är ett vård- och omsorgsboende. Och väl inne på Smedsgården möts man av en välkomnande miljö som gör att man känner sig hemma, säger Camilla Petersen.

Personal söker sig till Smedsgården

Mathias Olaisson är enhetschef på Smedsgården. Han bekräftar bilden av hemkänsla.

– Vi hör från både boende och anhöriga att det känns som hemma här. Utformningen av lokalerna, inredningen och färgsättningen bidrar till att skapa hemkänsla. De har lyckats att skapa känslan av ett hem och samtidigt ge bra förutsättningar för verksamheten, säger han.

”Hit söker sig personal…” är en annan faktor som juryn betonar i nomineringen.

– Vi märker en tydlig skillnad när vi söker personal. Nu har vi många fler sökande från andra kommuner. Jag tror det lockar med ett nytt boende, där man får vara med på en unik resa i en trevlig arbetsmiljö, säger Mathias Olaisson.

Nära samverkan mellan olika vård- och omsorgsenheter

”Samverkan mellan vård- och omsorgsenheter” är ytterligare en faktor som juryn väljer att lyfta fram i nomineringen av Smedsgården.

– Det ligger helt i linje med vår affärsmodell. Vi samverkar med både regionen och kommunerna i länet för att skapa synergier som bidrar till en bättre vård och mer effektiv användning av våra gemensamma resurser, säger Camilla Petersen.

Mathias Olaisson ser många fördelar med att regionen och kommunerna samverkar. Han lyfter särskilt fram fördelen med närheten till vårdcentralen. Nu är det endast 50 meter lång glasgång som åtskiljer vård- och omsorgsboendet och vårdcentralen.

– Det är en otrolig lättnad för våra sjuksköterskor, som uppskattar närheten till läkare. De kan rådfråga direkt, springa över med prover och få hjälp med snabba bedömningar. För våra boende, som ofta har svår demens, är närheten oerhört betydelsefull, säger han.

Stolthet och glädje på Länsgården

Marie Villman på Länsgården har fungerat som projektutvecklare för Smedsgården. Hon berättar att hon både är stolt och glad över nomineringen till Vårdbyggnadspriset. Stoltheten och glädjen delas med både byggare, arkitekter, Askersunds kommun och många andra.

– Det är en lång process att bygga ett hus av den här storleken och det är många inblandade från olika håll som under den resan arbetat med och bidragit till att Smedsgården ser ut som det gör i dag, säger hon.

Vinnarna av Vårdbyggnadspriset presenteras på Forum Vårdbyggnads höstkonferens den 18-19 november i Malmö.

Fakta om Smedsgården:

Smedsgården är ett vård- och omsorgsboende i Askersund med 98 lägenheter, som ligger i omedelbar anslutning till vårdcentral, folktandvård, dagverksamhet för äldre samt korttidsvård. Länsgården har fungerat som projektledare för projektet Smedsgården och är även fastighetsägare. Askersunds kommun hyr fastigheten av Länsgården och hyr i sin tur ut lägenheterna efter biståndsprövning. Smedsgården har ritats av Marge Arkitekter och Land Arkitektur. Entreprenör för projektet har OBK Sverige AB varit. De första hyresgästerna flyttade in under sensommaren 2020.

Fakta om Vårdbyggnadspriset

Vårdbyggnadspriset delas ut av Forum Vårdbyggnad och syftar till att uppmärksamma goda exempel inom arkitektur samt att premiera en innovativ vårdmiljö och framhålla goda processer. Vårdbyggnadspriset delas ut av föreningen Forum Vårdbyggnad. Juryn består av en rad namnkunniga personer. Arkitekten och professorn i byggnadsdesign, Göran Lindahl från Chalmers, är ordförande i juryn. Mer information om priset och föreningen finns på Forum Vårdbyggnads hemsida: www.forumvardbyggnad.se

Fullständig nominering:

Detta är en satsning på såväl boende som samverkan mellan vård- och omsorgsenheter och följer ett koncept som utvecklats från ett tidigare vård- och omsorgsboende.

Utformningen av de gemensamma ytorna, som en förlängning av de boendes lägenheter, skapar en känsla av hem. Här bor jag!

Avdelningarna ligger två och två, rygg i rygg, och kan nås från varandra vilket underlättar för personalen. Genom hela huset går en slinga för inomhuspromenader. Den kantas av djupa fönsternischer som inbjuder till att slå sig ned. Trä – i golv, väggskydd, fönster- och dörrpartier – har använts med omtanke i hela huset och bidrar till en varm miljö. Lägg till färgsättning med milda kulörer, ljussättning med dimbara lampor och en korridor med överblick trots att den är vinklad. Återbruk av möbler, dold teknik och god ljudmiljö bidrar till upplevelsen av kvalitet.

Till detta vårdboende söker sig personal.

Placeringen i staden har många möjligheter och upplevelser – barnens promenad från förskolan längs byggnaden till parken är en sådan liten men viktig del. Detta är en lugn miljö, samtidigt full av liv.

Färdigställt: 2020

Storlek (m2 BTA): Nybyggnad 9 784 m2

Innehåll: Vård- och omsorgsboende och lokaler för daglig verksamhet

Beställare: Länsgården Fastigheter AB

Arkitekt: Marge arkitekter, Land arkitekter

Entreprenör: OBK Sverige AB