Företagsledning

Verkställande direktör

VD: Camilla Petersen, anställd 2015

Ekonomi

Ekonomichef: Maria Pisoni-Sundahl, anställd 2015

Gruppens huvuduppgift är att utforma och driva bolagets långsiktiga ekonomiska styrning och uppföljning i enlighet med affärsplanen.

För att möta vårt verksamhetsuppdrag finns kompetenser inom redovisning, bokslut, budget och finansieringsfrågor men även controllerfunktioner för våra nybyggnadsprojekt såväl som för hela hyrprocessen.

Förvaltning

Förvaltningschef: Inga-lille Atterling, anställd 2012

Gruppens huvuduppgifter är att förvalta Länsgårdens befintliga fastighetsbestånd.

Det gäller planering och utförande av underhåll både in och utvändigt, skötsel av mark samt ombyggnationer i våra lokaler och lägenheter.

Bygg & Teknik

Bygg- & teknikchef: Magnus Uhlin, anställd 2017

Gruppens huvuduppgift är att utveckla och genomföra större investeringsprojekt.

Arbetsuppgifterna består i att ta fram förfrågningsunderlag, genomföra upphandling samt driva byggprojekten mot ställda verksamhets- och kvalitetsmål.

De kompetenser som finns i grupper är projektutveckling och projektledning inom bygg, el och VVS samt fastighetsteknik.

Drift

Driftchef: Göran Uske, anställd 2021

Gruppens huvuduppgift är att ansvara för att den dagliga driften av fastigheterna gällande förebyggande underhåll samt att fel åtgärdas inom rimlig tid.

Vi jobbar även aktivt med miljöfrågor där energianvändningen är prioriterad.