”De finaste lägenheterna i hela Hällefors”

Flytten från nya Björkhaga till Hällefors nya vård- och omsorgsboende – Gillersgården – är i full gång. För enhetschefen Karolina Björk innebär de nya lokalerna ett stort lyft, för såväl boende som personal.

– Man trivs verkligen när man kliver in på Gillersgården. Jag tror det är de finaste lägenheterna i hela Hällefors som våra äldre nu får flytta in i, så det känns väldigt roligt, säger hon.

Glädjen är stor bland både boende och personal när nu flytten äntligen går – från nya Björkhaga till det moderna vård- och omsorgsboendet Gillersgården i Hällefors.

– Ja, det är faktiskt jätteskönt. Många människor har lagt ner mycket arbete på det här, men nu får vi äntligen flytta in, säger Karolina Björk, enhetschef på Gillersgården.

Nyligen genomfördes ett studiebesök på nya Gillersgården, för att ge både boende och anhöriga möjlighet att bekanta sig med de nya lokalerna.

– Det var väldigt positivt. De orosmoln som en del har haft inför flytten tror jag skingrades då. Jag tror det är de finaste lägenheterna i hela Hällefors som våra äldre nu får flytta in i, så det känns väldigt roligt, säger Karolina Björk.

Mer delaktighet för de boende och trevlig utemiljö

Tre avdelningar flyttar nu från nya Björkhaga till Gillersgården, som inrymmer totalt 36 lägenheter. För de äldre innebär det nya boendet en klar förbättring.

– De nya lokalerna är anpassade för att vara lugnande, och man trivs verkligen när man kliver in där. Både ljusinsläppet, de behagliga färgerna och ljuddämpningen bidrar till den känslan, säger Karolina Björk.

Karolina Björk berättar att de nya lokalerna även inbjuder till större delaktighet, så att de boende kan vara delaktiga i vardagliga sysslor så länge det går.

– Arbetsytorna i köksdelen är till exempel anpassade, så att även den som sitter i en rullstol kan vara med och hjälpa till om den vill. Även utrymmet runtomkring är väldigt smart utformat, så att de som sitter där lätt ska kunna ta del av samtalet, förklarar hon.

Karolina Björk lyfter även fram den trevliga utemiljön, där det finns olika promenadslingor och en fin stenmur som man kan slå sig ner på i anslutning till promenaden.

– Utmed promenadslingorna finns både odlingsbäddar, rabatter, bärbuskar, växthus och en fruktträdgård. Arkitekterna har studerat hur solen rör sig runt byggnaden och anpassat varje del för att våra boende ska kunna få maximalt med utevistelse, berättar Karolina Björk.

Anpassade lokaler bidrar till bättre arbetsmiljö

Det nya vård- och omsorgsboendet innebär ett lyft för personalens arbetsmiljö.

– Vi har varit noga med att involvera personalen i processen. Nu får vi betydligt bättre anpassade lokaler för verksamheten och fina personalutrymmen, säger Karolina Björk.

En sak som personalen särskilt har önskat är enligt Karolina Björk just anpassade lokaler.

– Det kan till exempel handla om höj- och sänkbara handfat, eller uppresningshjälp vid toaletten. Allt sådant underlättar för personalen och ger dem en bättre arbetesmiljö.

Och på tal om anpassade lokaler. Lokalerna är förberedda för de boendes framtida behov, så att de lätt kan anpassas i takt med att hälsosituationen försämras.

– Man kan flytta in som frisk på Gillersgården. Skulle hälsoläget sedan försämras – vilket det ju gör för många – krävs inga stora justeringar för att kunna möta de behoven. Det är till exempel förberett för taklyft i lägenheterna, förklarar Karolina Björk.

På Gillersgården kommer personalen kunna lämna avdelningen under raster.

– Personalen kommer ha de anpassade utrymmen som de har rätt till. De kan lämna avdelningen och åka ner till bottenplan, där de kan värma eller laga sin mat och ta ordentliga raster, säger Karolina Björk.

Nyckelfritt system innebär mer frihet och större trygghet

De nya lokalerna är förberedda för en implementering av allehanda välfärdsteknik, som ska underlätta vardagen för såväl boende som personal. Redan från start kommer vård- och omsorgsboendet vara försett med ett nyckelfritt system, vilket bidrar till en större trygghet och frihet för både boende, personal och anhöriga.

– Många av de som bor hos oss har någon form av demenssjukdom. Nu kommer de kunna röra sig mer fritt med hjälp av sin tagg, vilket förstås ökar välbefinnandet. Om någon skulle ta sig utanför fastigheten får personalen ett larm och kan agera, berättar Karolina Björk.

Nyckeltaggarna bidrar till större trygghet och säkerhet på flera sätt. När den boende rör sig mot sin egen lägenhet, och har nyckeltaggen med sig, låses dörren upp. Men de boende har inte behörighet till andra boendes lägenheter.

– På det sättet riskerar man inte ett oväntat besök i lägenheten, vilket annars lätt kan hända på ett boende där många personer har en demenssjukdom, förklarar Karolina Björk.

Säkrare medicinhantering och minskade kostnader

Eftersom varje anställd tilldelas en personligt utskriven nyckeltagg, och behörigheter kan knytas till enskilda personer, så ökar även säkerheten vid hanteringen av mediciner.

– Det är bara den som har behörighet till medicinerna som kommer åt dem. Om något skulle gå fel kan vi i efterhand se vem som har varit var, och gjort vad, säger Karolina Björk.

Det nya nyckelsystemet sparar även en del kostnader för kommunen, enligt Karolina Björk.

– Det blir ju inte samma omkostnader om någon skulle råka tappa bort en nyckel. Då kan vi enkelt spärra en nyckeltagg och dela ut en ny nyckeltagg med rätt behörighet.

”Nu tar vi bara hissen ner till vårdcentralen”

I och med flytten till Gillersgården kommer de boende ha en större närhet till vårdcentralen i Hällefors. Det är en viktig del i det stora omställningsarbete som pågår, som syftar till att skapa en god och nära vård, förklarar Karolina Björk.

– Nu kommer vi bara behöva ta hissen ner till vårdcentralen och det underlättar samarbetet. Så det är en klar fördel för de boende på Gillersgården, säger hon.

Eftersom Hällefors har åtta mil till Örebro så betyder närheten till vårdcentralen extra mycket, enligt Karolina Björk. Inte minst för de som kommer bo på Gillersgården.

– I Hällefors har vi långt till den specialiserade vården. Vi märker att en del av våra boende drar sig för att uppsöka vården och gärna avbokar besök när processen med logistiken blir för krånglig. För dem betyder tillgången till en god och nära vård mycket.

Uppskattar samarbetet med Länsgården

Karolina Björk tycker att samarbetet med Länsgården har fungerat väldigt bra.

– Ja, både tillgängligheten och bemötandet är jättebra. Det har funnits en tydlighet i vad som ingår i vårt avtal och inte, vilket jag uppskattar, samtidigt som de är väldigt hjälpsamma och löser det som behöver lösas, säger hon.